Tian Miller

Månedens kunstner september 2017

Tian Miller, The lost and forgotten past #1, avtegninger på grafitt papir, 62 x 31 cm

Tian Miller (f. 1971 i Oslo) arbeider med kunstuttrykk som grafikk, tegning, collage og tekstilarbeid. I de senere år har hun hatt større fokus på materialer forbundet med tid, som tema. Hun har tatt i bruk materialer hun har funnet, i hovedsak tradisjonelle utformede tekstiler, broderte bilder og klær hentet fra loppemarkeder og gjenbruksbutikker i inn - og utland. Gjenbruksaspektet er i seg selv et viktig og relevant aspekt, men samtidig handler det om å benytte materialer som innehar en historie og originalitet så vel så mye som betydningen av tradisjonelle verdier som kjennetegner vår kultur i et samfunn som er i stadig forandring.

Gjenbruket skjer ved avtegninger av originalene som deretter omplasseres og settes sammen til nye bilder. Andre strategier i fremgangsmåtene ved bruken av disse materialene har bestått av tilføying, utplukking og fjerning av hele eller deler av bildet. Materialene har også blitt tilpasset ved bruk av gipsavstøpninger og video arbeid. Millers praksis har i stor grad vært ledet av selve prosessen hele veien, og det er disse varierende fremgangsmåtene som fører til uventede oppdagelser, nye ideer og arbeidsmetoder. Ved å legge til eller fjerne elementer vil denne collage tilnærmingen forandre innholdet i originalen og skape nye og uventede narrative uttrykk. Prosessen kan tolkes som et forsøk på en fornyelse av et i utgangspunktet utdatert materiale, samtidig som det blir som en gjennomgåelse av tiden i seg selv hvor lag på lag med tid tilføres uttrykket.

Miller har tidligere bodd og arbeidet i Risør, og hun mottok Risør kommunes kunstnerstipend for 2012/2013. I dag er hun bosatt i Skjetten, hvor hun har egen virksomhet. Hun har tidligere hatt separatutstilling i Düsseldorf i Tyskland, Galleri Parken i Risør Kunstpark samt Babel Visningsrom for Kunst i Trondheim og jobber for tiden mot en separatutstilling i Trondhjems Kunstforening til neste år. Hun har i tillegg deltatt på kollektivutstilling i Billedhuggerhuset, Oslo, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelagsutstillingen, Transmission Gallery, Glasgow Print Studio, Compass Gallery, Glasgow Project Room og Art Exposure Gallery i Glasgow/Skottland. Hun har også bidratt med et lydverk i forbindelse med Radiophrenia, et kunstbasert radioprosjekt, kringkastet live i Centre for Contemporary Arts, Glasgow.

Det utvalgte kunstverket The lost and forgotten past #1 er et eksempel på hvordan hun ved hjelp av grafitt papir overfører et ferdig skissert motiv til papiret. 

Les mer om Tian Miller her: