Statistikk for 2016 i skolebibliotekene - grunnskoler i Aust-Agder

Nasjonalbiblioteket samler årlig inn statistikk over landets skolebibliotek. Statistikken for 2016 for skolebibliotekene i grunnskolen i Aust-Agder er nå klar.

Foto: AAbk

I Aust-Agder har 79% av grunnskolene et eget skolebibliotek. 11% har et kombinasjonsbibliotek sammen med et folkebibliotek. De resterende skolene har ikke eget skolebibliotek og melder at de bruker kommunens folkebibliotek ved behov.

Svarprosenten var svært høy, av 73 grunnskoler har 72 levert inn sine tall.

Stor variasjon i personalressurser
Det er stor variasjon på hvor mye personalressurser som brukes på det enkelte skolebibliotek. Ved 47 av skolene har skolebibliotekarene en timeressurs pr elev pr uke som er lavere enn 0,05 timer pr uke. Dette tilsvarer under 3 minutter pr elev pr uke. Gjennomsnittlig personalressurs på disse skolene er 1,2 minutt pr elev pr uke.

Kun fire av skolebibliotekene har fagutdannet bibliotekar, mens 12 av skolebibliotekene er bemannet med lærer/andre med bibliotekfag. Kombinasjonsbibliotekene har fagutdannete bibliotekarer.

  • Skolene med eget skolebibliotek har skolebibliotekpersonale fra 0-51 timer pr uke
  • Skolebibliotekene som er kombinasjonsbibliotek har timeressurser fra 4- 20 timer pr uke
  • 36 av skolene med eget skolebibliotek har skolebibliotekarressurs på 1-5 timer pr uke
  • 10 av skolene med eget skolebibliotek har skolebibliotekarressurs over 10 timer pr uke

De 10 skolene som har en personalressurs på over 10 timer har en gjennomsnittlig personalressurs pr elev på 3,78 min pr uke.

Utlån og innkjøp
Utlånet varierer stort på skolene fra 91 bøker pr elev til 1-2 bøker pr elev for 2016. Gjennomsnittlig utlån pr elev for alle skolene er ca 20 bøker pr elev. Utlånet på barneskolene er høyere enn på ungdomsskolene.

Tilvekst i form av innkjøp av nye bøker i 2016 varierer fra 0 til 8,3 bøker. Skolebibliotekene har en gjennomsnittlig tilvekst på 1,6 bøker pr elev, og 19 skoler har tilvekst på 0,6 bøker pr elev.

Ved de skolene som har størst tilvekst kan det være en feilmargin ved at eldre bøker blir registret inn i den elektroniske katalogen som ny tilvekst.

De aktuelle tallene for Aust-Agder er hentet fra skolenes innrapportert statistikk 2016 og  et utvalg fra statistikken 2016 sortert pr skole og pr kommune i Aust-Agder

Kilde: Nasjonalbiblioteket og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Nasjonalbiblioteket samler årlig inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å følge opp henholdsvis grunn- og videregående skoler, og skal også registrere enkelte data i egne skjemaer.

Nasjonalbiblioteket tar forbehold om mulige feilkilder der ikke alle bibliotek fyller ut alle felt i undersøkelsen. Grunnen kan være at det ikke finnes data å rapportere, men i enkelte tilfeller kan det også skyldes feiltolkninger, forglemmelser eller manglende oppdatering av fagsystemene.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon; bibliotekrådgiver Marit Fidje, marit.fidje@austagderfk.no, tel 370 17 688.