Nettverkssamling kulturarbeidere

Alle kulturansatte i kommunene er velkommen til Lillesand 15. november

Velkommen til nettverkssamling for kulturansatte i kommunene i Aust-Agder

Når: Onsdag 15. november kl. 9.30 – 15.30

Hvor: Meta Hansens hus, Lillesand (Rosenberggate 11, 4790 Lillesand)

Påmeldingsfrist 6. november, klikk her for å komme til skjema!

Program

09.30                   Registrering og velkomstkaffe/te med noe å bite i

10.00                   Velkommen og aktuell kulturinformasjon v/kultursjef Hege Solli

10.20 – 12.00    HOVEDTEMA 1: Ungdom, kultur og medvirkning

Vi får besøk fra Unge Stormen!

Unge Stormen er et nettverk knyttet til Stormen bibliotek i Bodø. Nettverket består av ungdom mellom 13 og 21 år som er interessert i musikk, teater, media, dans, gaming, litteratur, arrangering, møtesteder, mat, visuell kunst, politikk og mer. 

Aktiv og reell medvirkning er stikkord.

Presentasjon, dialog, kort workshop (se også rammetekst!)

Fra nettverket kommer Peder Kachell Nordland og Ingebjørg Trones, og koordinator Charlotte Nyheim  Les mer her.

12.00 – 12.45    LUNSJ

12.45 – 14.30    HOVEDTEMA 2: Sted og kunst

Vi får besøk av kurator Truls Ramberg fra KORO – Kunst i offentlige rom.

Han vil presentere KORO og noen av ordningene de forvalter;
KOM – Kunst til kommunale og fylkeskommunale anlegg og URO – Kunst i uterom. Men først og fremst vil han vise inspirerende og tankevekkende prosjekter der kunst og stedsutvikling står i fokus.

Med pause og litt søtt til hjernen

Rambergs innlegg vil bli supplert med regionale eksempler/kunstnere.

Det blir satt av tid til dialog og gruppearbeid.

14.30 – 15.30    «Speakers corner» og innmeldte temaer

Åpen post med innlegg fra alle som har noe de vil dele, enten det er et vellykket tiltak, et planlagt prosjekt, eller noen generelle kulturbetraktninger. Meld gjerne fra om dere har noe på hjertet, eller har forslag til saker som kan løftes fram her!

Lenke til påmeldingsskjema i kursoversikten på aabk.no, og i e-posten du har fått. Samlingen er uten kostnad for deltakerne.

Merk: Det er tidsbegrensning på en del av p-plassene i Lillesand sentrum. Beregn gjerne litt god tid og husk å sjekke p-skiltene. Kokkenes er et alternativ, 8-10 min. gangavstand til Meta Hansens hus.