Nettverkssamling for videregående skolers bibliotek høsten 2017

AAbk har invitert Jens Chr. Strandos fra systemleverandøren Mikromarc til gjennomgang av aktuelle temaer. På samlingen blir temaet skolebibliotek som studiebibliotek tatt opp og vi har invitert universitetsbiblioteket på UIA.

Foto: Arendal vgs nettside

Velkommen til høstens samling for ansatte i videregående skolers bibliotek

Tema: Mikromarc 
           Skolebibliotek som studiebibliotek

  • Tid: Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 09.30 – 15.00
  • Sted: Arendal videregående skole, Tyholmen
  • Adresse: Kirkebakken 8,4836 Arendal

Jens Christian Strandos fra Bibits vil ha en gjennomgang av aktuelle temaer i Mikromarc. Send gjerne spørsmål og aktuelle problemstillinger til i forkant av samlingen til marit@aabk.no

Marte Strand fra UIA vil fortelle om sitt arbeid på universitetsbiblioteket.Etter foredraget blir det samtale om hvordan bibliotekene ved UIA og VGS kan samarbeide for å utvikle skolebibliotekene som studiebibliotek i tråd med Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017-2020.
Planen har følgende mål: De videregående skolene utvikler skolebibliotekene som studiebibliotek, med en standard som gjør elevene godt rustet for studier på høyere nivå.

Påmelding innen  16.10.17 i påmeldingsskjema.
Samlingen er gratis! Vi spanderer lunsj.

Har du spørsmål eller er det noe du lurer på, så ta kontakt med Marit Fidje på marit@aabk.no  eller 37017688.

Velkommen til nettverkssamling!

 

Program for dagen

  • 0900-0930    Omvisning i biblioteket for de som ønsker, Registrering, kaffe og te.
  • 0930-1000    Velkommen - Åpning med aktuelt fra skolebibliotekene
  • 1000-1200    Mikromarc v/Jens Christian Strandos (inkl. pauser)
  • 1200-1300    Lunsj
  • 1300-1400    Mikromarc forts. (inkl. pause)
  • 1400-1500    Skolebibliotekene som studiebibliotek v/Marte Strand fra Universitetsbiblioteket på UIA