Marte Gunnufsen

Månedens kunstner april 2017

Stillbilde fra filmen "Flesh" (2016).

Marte Gunnufsen er født i Lillesand, men bor og arbeider nå i Oslo. Hun er utdannet innen klassisk klaver med spesialisering i samtidsmusikk fra Griegakademiet i Bergen. Hun har også en BA fra Kunsthøgskolen i Bergen og har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Høsten 2016 mottok hun Sparebanken Sør Kunstnerpris; en pris på 150000 kr som tildeles unge utøvende kunstere som utmerker seg innen visuell kunst.

Om sitt kunstnerskap sier hun:
Som billedkunstner integrerer jeg egen pianoutøvelse og selvlagde musikkomposisjoner i mine arbeider. Jeg jobber med tidsbaserte prosjekter som videokunst, performance auditive installasjoner, der musikk og lyd innehar en spesiell posisjon. Jeg er opptatt av at musikkens funksjon, både som situasjonsforsterker og selvstendig uttrykk, skal berøre og fungere som en inngangsport til det visuelle. Tematisk står det finstilte samspillet mellom menneskets svakhet og styrke. Prosjektene berører gjerne stigmatiserte grupper i samfunnet, som døve, albinoer og mennesker med ulik seksuell orientering eller tilnærming.

Om kunstverket hun har valgt sier hun:
Dette er et stillbilde fra filmen Flesh som ble produsert i 2016. Med et overordnet ønske om å fremstille kropp som abstrakt skulptur, har jeg i denne filmen bearbeidet tradisjonell, japansk bondage innenfor retningen shibari/ kinbaku. Dette presenteres gjennom lyd og bilde i filmen Flesh.  Shibari/ kinbaku har røtter tilbake til samuraitiden. Krigerne benyttet tau som praktisk håndverk for å immobilisere fanger. Det videreutviklet seg via kampsporten Hojojutsu og teater til nåtidens erotiske bondage.  Shibari/ kinbaku utføres med lin, jute- eller hemptau som bindes i geometriske mønstre over deler av kroppen. Oftest blir det utført mellom to personer, der en binder og den andre blir bundet. Gjerne hengende fra taket.

Filmens visuelle fokus er den anatomiske transformasjonen som oppstår som følge av binding og tyngdekraft.

Til filmen har jeg selv gjort en ny musikkinnspilling av renessanseverket Miserere av Gregorio Allegri (1582 1652). Opptakene ble gjort i Emanuel Viegelands mausoleum. Dette fordi akustikken i rommet er helt særegen. Musikken ble fremført av vokalister fra Ensemble Calliophon. Denne gruppen har spesialisert seg på renessansemusikkens fremføringspraksis.

Les mer om Marte Gunnufsen her: