Kulturtapas 2017

5. april er det tid for Aust-Agders årlige kulturtorg og programslipp for Den kulturelle skolesekken (DKS)

KULTURTAPAS er stedet der du får levende presentasjoner av Den kulturelle skolesekkens tilbud, der du møter kolleger og elever fra andre skoler og treffer utøvere som kanskje er neste skoleårs besøkende til akkurat dere.

Når: Onsdag 5. april kl. 9.00 – 15.00
Hvor: Dahlske videregående skole i Grimstad, Lillesandsveien 39
Målgruppe: kulturkontakter i grunnskolen og videregående opplæring
Påmeldingsfrist: 31. mars

Pris per person: Kr 150,-inkl. bevertning.

Program ligger her:

Meld deg på her: