Janne Rebecca Read

Månedens kunstner desember 2017

Janne Rebecca Read. Foto copyright: ‘A Study of Trees 5’, from the series ‘Coastal Light. Raet National Park’

Janne Rebecca Read er født i Arendal i 1972. Hun studerte kunst, media og design ved universitetet i Wales fra 1996- 2000. Etter endt studietid flyttet hun til Arendal i 2001. Hun har stilt ut sine bilder i separat- og kollektive utstillinger, både i inn- og utland. Janne har også bidratt til flere offentlige og private samlinger og utsmykninger. Hennes fotografier bærer preg av teknisk perfeksjonisme og av fotografiske kvaliteter som rik detaljgjengivelse og en følsomhet for lys og nyanser. Hennes arbeid er ofte inspirert av eventyr og mystikk og hun formidler en dyptliggende kjærlighet til naturen.

Kunstprofessor og fotograf Dr. Pete Davis fra Wales, beskriver kunsten hennes slik:

Skoglandskap kan fremstå som tidløse selv om de er i konstant utvikling og forandring. I noen områder er det nesten ikke merkbart over tidens løp, mens menneskelig innvirkning og naturlige økologiske faktorer kan endre og ødelegge andre skoglandskap, på et øyeblikk. Mange skoglandskap er bevart på grunn av nytteverdien som ressurs for befolkningen og har eksistert siden isen trakk seg tilbake etter siste istid, for 10,000 år siden. Denne historiske kontinuitet setter spor i naturen og gir både spirituell fornyelse og inspirasjon for en sensitiv, kreativ fotograf som Janne Rebecca Read.

Mytene og legendene som assosieres med skogene er like mangfoldige som dens historiske og kunstneriske representasjoner, med et bredt spekter av kreative tolkninger basert på den enkelte kunstners utrykk. Jannes arbeid bærer preg av hennes sanselige forhold til naturen og hun benytter referanser til eldre, fotografiske teknikker. Hun mestrer å smelte sammen historien bak landskapet med sitt personlige uttrykk. Dette resulterer i en bildeverden som både er en representasjon av samtiden samtidig som den er en refleksjon av et tidløst landskap og av hennes egne tanker og følelser for naturen, som har stor betydning i hennes kunst.

Bildeserien ‘Kysten og Lyset. Raet Nasjonalpark’, er del av et langtidsprosjekt som nå vises på Hove Atelier og kunsthandel på Tromøy. Atelieret driver hun sammen med sin mann, kunstneren Roderic Graeme Read. I juni 2018 åpnes del 2 av utstillingen på Hove Atelier.

Janne debuterer som forfatter i 2017, med boka ‘Regnbuedragen’. Boka er illustrert av Roderic Graeme Read og gis ut av Gaveca forlag.

Du kan lese mer om Janne Rebecca Read på Hove Ateliers facebooksider.