Inspirasjonssamling for leseombud, bibliotekansatte og frivilligsentraler

Torsdag 21. september er det klart for ny inspirasjonssamling. Denne dagen inviterer vi både bibliotekansatte og frivillige som gjør eller har lyst til å gjøre en innsats. Påmeldingsfrist 10. september

Foto: AAbk, Grethe Tvede

Krøgeneslåven i Arendal, Krøgenesveien 2

21. sept. 2017, kl. 1000-1500

I september hvert år inviterer fylkesbibliotekene i Agder leseombudene i de to fylkene til inspirasjonssamling. Årets samlinger finner sted i Arendal 21.9. og Mandal 20.9.

I år har vi invitert forfatter og forteller Hilde Eskild fra Lillesand til samlingen. Hun vil snakke om fortellinger, fortellerteknikk og gi gode tips og inspirasjon. Eskild har lang erfaring som forteller både for små og store. Hun er mye brukt i skolene og arbeid med leseombud er noe av det hyggeligste hun vet.

På samlingen vil dere også møte leseombudene Erling Dugan fra Kvinesdal og Hanne Marie Vikholt fra Grimstad som forteller om sitt arbeid som frivillige. Leser søker bok, en forening som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker, vil fortelle om sine tjenester Bok til alle bibliotek, boksøk og 100-lista. De har også laget en flott guide for leseombudene.

Tid: 21. september 10-15.
Sted: Krøgeneslåven i Arendal, Krøgenesveien 2
Pris: Samlingen er gratis for leseombud og frivillige.
Kursavgift for Frivilligsentraler, bibliotek m.m. er kr 400,-.

Klikk her for påmelding: Bindende innen 10. september 

Informasjon og spørsmål til Marit Fidje, marit@aabk.no / 37017688

Velkommen!

Program for dagen:
0930-1000 Kaffe og registrering
1000-1045 Kva er ei forteljing, kor finn vi dei og kvifor er dei viktige v/Hilde Eskild
1100-1145 Virkemiddel i forteljing v/ Hilde.
1145-1245 Lunsj
1245-1330 Bokpresentasjon, ideer og materiell v/Hilde
1345-1405 To leseombud deler sine erfaringer.
1405- 1450 Leser søker bok

Spørsmål om samlingen i Mandal rettes til rådgiver ved Vest-Agder fylkesbibliotek Torvald Hellum, epost: the@vaf.no eller tlf. 411 60 564.