DKS katalog og program skoleåret 2017/18

Programmet for Den kulturelle skolesekken for 2017/18 ble lansert på Kulturtapas 5. april, og ferske kataloger sendes ut til alle skolene ved påsketider. Her kan skolene søke tilbud fra Ønskelista og Kulturmenyen. Søknadsfrist er 10. mai 2017.

Design: Ida & Erlend 2017

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Aust-Agder består av kunst- og kulturtilbud som skal inspirere, utfordre og underholde alle fylkets elever. Gjennom Gavepakka (gratis tilbud til grunnskolen), Ønskelista (tilbud som grunnskolene kan søke på) og Kulturmenyen (frivillige tilbud til videregående skole) formidler vi kvalitetsproduksjoner innen scenekunst, film, litteratur, visuell kunst, kulturarv og musikk.

Programslipp for neste skoleår var 5. april, og katalogen sendes ut til alle skolene ved påsketider.

Søknadsfrist for Ønskelista og Kulturmenyen er 10. mai – søknadsskjemaer ligger her:

Søk på tilbud i Ønskelista her (grunnskole)

Søk på tilbud i Kulturmenyen her (videregående skole)

Katalogen ligger også på nettsidene våre her

Vi håper at både kulturkontakter, lærere, elever og foreldre vil ta seg tid til å utforske programmet vårt. DKS Aust-Agder er selvsagt alltid åpne for tilbakemeldinger på tilbudet, og ønsker også innspill til framtidige produksjoner eller temaer velkommen.

God fornøyelse!

PS Alle produksjoner er også publisert på aabk.ksys.no. Ta kontakt med dks-leder eller turnélegger for spørsmål om ksys, søknadsprosedyrer eller andre praktiske detaljer.