Barn og unges bibliotek

Hvordan legger vi til rette for barn og unge på biblioteket vårt? Målgruppe: Alle bibliotekansatte. 20.april kl. 10-15, Thon Hotell Sørlandet v/ Travparken

I 2015 ble det lånt ut drøyt 20 % flere bøker til barn og ungdom enn til voksne i Agder. Hvordan gjenspeiles dette i f.eks mediebudsjett og arealbruk i biblioteket? 

Vi vet at bibliotekbruken synker drastisk når ungdom går ut av videregående skole og bruken tar seg nødvendigvis ikke opp igjen med årene. Dette er en internasjonal tendens. Storbrukerne finner vi blant de yngste og de eldste i befolkningen.

Hvordan tar vi vare på den gullgruven de unge brukerne er for biblioteket? Hvordan kan vi gjøre en særlig innsats for at biblioteket skal bli enda mer attraktive for barn og unge og kanskje også hindre noe av frafallet når de vokser opp? Opplever barn og ungdom at biblioteket er deres, eller ser de mest et bibliotek med en liten barneavdeling og en enda mindre ungdomskrok?

Denne dagen ønsker vi å se på hva vi kan gjøre med innredning, samlinger, medvirkning, prosjekter og arrangementer for at barn og ungdom skal føle seg hjemme på sitt bibliotek og forhåpentligvis forbli lojale og trofaste bibliotekbrukerne resten av livet.

Program og påmelding finner du her: