23 offentlige ting - kick off

Fylkesbibliotekene i Agder inviterer til oppstart av nettkurset 23 offentlige ting torsdag 31. august på Dyreparken hotell. Påmeldingsfrist: 25. august

Jannicke Røgler. Foto: Buskerud fylkesbibliotek.

Kursleder blir bibliotekrådgiver Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek. 23 offentlige ting er et nettbasert selvstudium utviklet av tre bibliotekarer, Anita Hvarnes Evensen (Vestfold fylkesbibliotek), Cathrine Undhjem (Akershus fylkesbibliotek) og Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek).

I november blir det oppfølging med fire parallelle workshoper - fordelt på begge fylkene. Samlingen er gratis. Fylkesbibliotekene anser det som viktig at alle bibliotekene har denne kunnskapen. Vi forventer derfor at så mange som mulig deltar på kick off- samlingen og en av workshopene i november.

Målet med 23 offentlige ting er at man skal:

  • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene.
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene.
  • Utforske en ny måte å lære på.     

 

De 23 offentlige tingene består av følgende temaer:

1) Om offentlige digitale tjenester og introduksjon til kurset 23 offentlige ting

2) Elektronisk ID

3) Digital postkasse

4) Norge.no

5) Kommunale- og fylkeskommunale tjenester

6) Altinn og Brønnøysundregistrene

7) Nav.no

8) Skattetaten

9) Digitale ferdigheter

10) Veiledningssituasjonen

11) Kartdata

12) Lokalhistorie på nett

13) Helsetjenester på nett

14) Lovdata og juridisk nettviser

15) Politi og pass

16) Ny i Norge

17) SSB

18) Lånekassen

19) Nettvett og trygg netthandel

20) Storting og Regjering på nett

21) Bibliotekenes digitale tjenester

22) E-signatur

23) Oppsummering og refleksjon

 

Program for dagen:

 9.30-10.00:  Registrering og kaffe

10.00-12.00: Introduksjon til 23 offentlige ting - del 1

12.00-13.00: Lunsj

13.00-15.00: Introduksjon til 23 offentlige ting - del 2

 

Påmelding til kick off samlingen innen 25. august på Vest-Agder fylkesbiblioteks nettside.

Spørsmål om innhold og kurset sendes  Kristin Havstad - epost kristin@aabk.no eller tlf. 992 63 214 eller Torvald Hellum - epost the@vaf.no eller tlf. 411 60 564.

Velkommen!

 

(tekst fra Vest-Agder fylkesbiblioteks nettsider)