Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2017

Tema: Møteplass kunst. Hvordan kan kunstopplevelser mellom kunstnere og spesielt barn og unge bidra til å gi nye inntrykk og utrykk? Hvordan kan kunstneren spille en rolle i lokalsamfunnet?

Møteplass kunst
Onsdag 8. februar 2017 kl 10-16 i Arendal kulturhus

 

Program for dagen:
Aust-Agder fylkeskommune inviterer til sin årlige kulturkonferanse. Gjennom inspirerende og lærerike foredrag og gode eksempler ønsker vi å belyse en del perspektiver, utfordringer og muligheter til temaet.

Kulturkonferansen i år har fokus på kunstprosesser med og for barn og unge. Gjennom programpostene viser vi møter mellom kunstnere, barn og unge og ser på hvilke muligheter som ligger i dette arbeidet fra både kunstnere, skoler og lokalsamfunns ståsted. Konferansen er rettet mot kunstnere, skoler, kommuner og kulturarbeidere og institusjoner og organisasjoner som jobber i dette feltet. I år vil vi trekke frem det internasjonale perspektivet ved å invitere Kids’ Own fra Irland som har jobbet med kunstnere, lærere og skoler i prosesser som styrker kunstnernes egen kunstpraksis og gir elevene nye perspektiver.

Foredragsholdere inkluderer Marit Ulvund fra Seanse-senter for kunstproduksjon , fra Kids’ Own i Irland og Marie Teresie Sørensen fra Kilden teater og konserthus. Vi avslutter dagen med musikals samspill mellom Kristiansand symfoniorkester og Kristiansand Katedralskole Gimle i prosjektet SIDESPOR.

Seanse arbeider for bedre kunst for og med barn og unge, og har gjennom ti år hatt over hundre kunstproduksjoner inne til veiledning og utvikling. Seanse har en bred erfaring og kompetanse for å utvikle kunstmøter mellom kunstnere, barn og unge. De har og etablert Teaching artist Norge basert på en amerikansk modell for langsiktig og forpliktende samarbeid mellom kunst- og skolefeltet.

Kids’ Own er en irsk organisasjon som har siden 1997 arbeidet med kunstformidling for barn og unge i Irland. De arbeider med skoler over tid, og støtter kunstnere som ønsker å utvikle en kunstnerpraksis rettet mot barn og unge. Gjennom prosjekter Virtually there, har de tatt i bruk teknologi for å knytte kunstnere, lærere, barn og unge sammen i en utforskende kunstprosess der teknologien går fra å være et kommunikasjonsverktøy til å være en kunstform med egenverdi.

SIDESPOR er et møte mellom det stumme og det høylytte, det avanserte og det enkle, de profesjonelle og de ikke-profesjonelle. SIDESPOR er et samspillsprosjekt mellom musikere i Kristiansand Symfoniorkester og elever ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Skolen bruker musikk og dans som verktøy for å fremme mestring, forståelse og inkludering mellom elever med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser, og andre elever. Kilden og Kristiansand Symfoniorkester har fått lov til å delta i samspillet, og sammen har de utviklet konsertforestillingen SPOR og nå også SIDESPOR.

 

Program finner du her (pdf-format)

Presentasjon av foredragsholdere (pdf-format)

Påmeldinghttp://austagderfk.pameldingssystem.no/aust-agder-fylkeskommunes-kulturkonferanse-2017

Bindende påmelding innen 18. januar. Konferansepris: kr 500 / kr 250 (student/utøvende kunstnere) inkluderer lunsj.  

Vi ønsker kulturarbeidere, kunstnere, ansatte i skole, kunst- og kulturinstitusjoner og selvfølgelig alle samfunnsengasjerte mennesker velkommen til Arendal og Aust-Agder.