Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2016

Utenfor - Innenfor? Ny påmeldingfrist: 26. januar - fortsatt noen ledige plasser

Foto: Anders Gjennestad


Utenfor - innenfor?

Om deltakelse og tilhørighet i kulturlivet

Torsdag 11. februar 2016, kl 09.30 – 17.00 i Arendal kulturhus


Program for dagen:

Aust-Agder fylkeskommune inviterer til sin årlige kulturkonferanse. Gjennom inspirerende og lærerike foredrag, tankevekkende kunstneriske innslag og gode eksempler ønsker vi å belyse en del perspektiver, utfordringer og muligheter knyttet til temaet.

En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til deltaking og til å utvikle sine skapende ressurser, uavhengig av faktorer som sosioøkonomisk, kulturell eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne.

Dette er visjon og mål for St. meld. 10 (2011-2012), Kultur, inkludering og deltaking, (Inkluderingsmeldingen). Meldingen peker på at inkludering handler om å bygge ned barrierer som hindrer kulturbruk, og skape like muligheter for alle individer og grupper. Formelle rettigheter og muligheter fører ikke alltid til at folk oppsøker kulturtilbud eller opplever å ha reell tilgang til deltaking. Hvem som er aktive deltakere i kulturlivet er i dag forutsigbart ut fra faktorer som alder, utdanningsnivå, økonomi og etnisk bakgrunn.

Spørsmål vi ønsker ulike perspektiver på er:

Hvordan kan vi arbeide for at flere skal ha mulighet til å delta og føle tilhørighet – både i kulturlivet og i samfunnslivet generelt?  Hva oppnår vi om vi lykkes med å øke deltakelsen i kulturlivet?

Program (pdf-format)

Påmelding: https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/kulturkonferansen2016

Ny påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 26. januar. Konferansepris: kr 500 / kr 250 (student/utøvende kunstner) inkl. lunsj.

Vi ønsker kulturarbeidere, politikere, kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner – og selvfølgelig alle andre samfunnsengasjerte mennesker - velkommen til Arendal og Aust-Agder!