Kulturkonferanse 2015

Årets tema: Rom for kunst og kreativitet. Påmeldingsfrist: 16. januar

Foto: Janneche Strønen


- Om hvordan kreative miljøer oppstår og utvikler seg, om fruktene av godt samarbeid og risikovillighet, om fysiske og ikke-fysiske rom kunsten kan skapes i, og om forutsetninger for kunst og kreativitet i Aust-Agder.

Tirsdag 10. februar 2015, kl 09.30 – 17.00 i Arendal kulturhus

Program for dagen: Aust-Agder fylkeskommune inviterer til sin årlige kulturkonferanse. Tema for dagen er kreative miljøer.

Kreative miljøer er en betegnelse på en klynge av enkeltpersoner, bedrifter eller frivillige organisasjoner som arbeider innenfor kreative yrker eller har kreativ virksomhet som fellestrekk, og som samhandler i større eller mindre grad.

Spørsmål vi ønsker ulike perspektiver på er:

Hvordan oppstår kreative miljøer og hvordan vokser de seg sterke? Hva er effekten av disse miljøene på både større og mindre steder? Hvordan tilrettelegger det offentlige for kreative miljøer og gode kulturelle møteplasser?

Gjennom foredrag, gode eksempler og møter med unge kunstnere, ønsker vi å bringe frem flere perspektiver på temaet. Blant foredragsholderne kan vi nevne førsteamanuensis på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Donatella di Paoli. Pikene på broen fra Kirkenes kommer sammen med Marit Hiim Haugseth, kommunalsjef i Sør-Varanger kommune. Kulturdirektør i Kristiansand, Stein Tore Sorthe, kommer for å presentere tanker og erfaringer fra kultursatsningene på Odderøya sammen med en kunstner. I tillegg vil et knippe unge kunstnere fra eller bosatt i Aust-Agder presentere sine perspektiv på dagens tema. Konferansen avsluttes med forestilling av Transiteatret-Bergen, som presenteres av regissør og kunstnerisk leder Tore Vagn Lid.

Se dagens program her!  Oppdatert pr 14.januar 

Påmelding:

NY påmeldingsfrist: Bindende påmelding innen 16. januar

Vi ønsker kunstnere, kulturarbeidere, kulturformidlere og kunst- og kulturinstitusjoner - og selvfølgelig alle andre med interesse for temaet - velkommen til Arendal og Aust-Agder 10. februar 2015.

(Red.anm. juni 2018: Lenker til program og påmelding fjernet.)