Victoria Fuhr

Månedens kunstner oktober 2013

Victoria Fuhr: Landscape I

Victoria Marie Fuhr, f. 1973, er oppvokst i Grimstad og nå bosatt i Ski i Akerhus fylke.  Hun har en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen, og er også utdannet som adjunkt i kunst- og håndverksfag fra Høgskolen i Telemark.

Hun har vært engasjert i ulike kunstprosjekter og har vært kursleder for kulturutviklingsprosjekter ”Munchs teknikker” på Munchmuséet i Oslo, i regi av Den kulturelle skolesekken.  Kulturutviklingsprosjektet er nå innlemmet som et eget tilbud i Den kulturelle skolesekken.

Victoria Fuhr har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, og mottatt flere stipender.  Hun har medlemsskap i Norske Grafikere (NG) og Norske billedkunstnere (NBK).

Les mer om Victoria Fuhr her: