Søknadsskjema DKS skoleåret 2013/2014

Programkatalog for skoleåret 2013/2014 ble presentert på Kulturtapas på Dahlske videregående skole 9. april. Nå er søknadsskjema lagt ut slik at skolene kan søke på de ulike tilbud. Søknadsfrist for Kulturmenyen er 1. mai, frist for Ønskelista er 10. mai.

Søknadsskjema for Kulturmenyen (videregående skole):
https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/kulturmenyen/
Søknadsfrist: 1. mai 2013

Søknadsskjema for Ønskelista (grunnskolen 1.-10. trinn):
https://response.questback.com/austagderfylkeskommune/onskelista/
Søknadsfrist: 10. mai 2013

I tillegg til produksjoner man kan søke på mottar skolene noen tilbud gratis (Gavepakka). Disse skal det ikke søkes på. Oversikt over Gavepakka, Ønskelista og Kulturmenyen i programkatalogen:

Trykt utgave er sendt til skolene.

Pdf-versjon av DKS-katalogen for skoleåret 2013/14 kan leses her

(Red, anm.: Lenker fjernet oktober 2017)