Regien Cox

Månedens kunstner juli 2013

Regien Cox. Sky travellers

I den pågående utstillingen i Gustavsberg Konsthall, viser jeg en installasjon i serien Sky travellers. Et av verkene » husk dronningen»  fyller en stor del av rommet. En hyllest til de 4 generasjoner dronninger som har regjert i Nederland. Skulpturen består av en huskende betongblander brodert med 4 kongelige kroner, innvendig lakkert i oransje mens utsiden bære preg av tiden (ubehandlet).

Det er et metafysisk utrykk vi ser i Regien Cox sitt univers. Hennes forskning og linker mellom gamle og  nye objekter betyr at nye historier oppstår i selve arbeidsprosessen. Gjennom å bryte med gjenstandens funksjonelle kontekst så tilfører hun nye historier til gamle historier. Tiden går på denne måten fremover og ved å forene fortid og nåtid – så vil en fremtid oppstå i hennes univers. Det er et konsept som forener kontraster i materialer og det er her de nye historiene kommer til. Regien Cox skaper ulike møter mellom tekstile og skulpturelle kvaliteter som er utført på en sublim måte. Cox omformer f.eks. sementblanderen eller readymaden med en fantastisk rød lakkert farge, der maskininnmaten er omformet til et vakkert trekk i broderi og tovet ull og med spilledåsemusikk. Maskinelementene kombineres musikk som kan gi referanser til barndommens naive og vakre verden.

Kontrasten gjør at vi som betraktere kan finne egne historier som kan knyttes opp til objektet. Vi ser en fascinasjon for maskinen, men den er her omformet til et estetisk objekt, fjernet fra sin opprinnelige bruksfunksjon. En sementblander er et fysisk objekt som vi vanligvis ikke problematiserer eller tenker videre over. Bruksting og gjenstander har en så klar funksjon for oss at de knapt vekker nysgjerrighet. Det er først når disse objektene flyttes ut av sine vante sammenhenger og kombineres på uvante måter, at de blir kilde til refleksjon. Innenfor kunstfeltet legges det et estetisk blikk på objektet for å belyse formale og symbolske betydninger og kvaliteter det innehar. Hverdagsgjenstander tillegges dermed helt nye betydninger innenfor den estetiske sfæren. Cox viser en utforsking og en problematisering hva nye teknikker og materialer tilfører et tradisjonelt kunstnerisk utrykk, og i denne prosessen oppstår meningsinnholdet som gjør verkene aktuelle.

Utdrag fra Kunsten å fortrylle, Mette-Line Pedersen, kunsthistoriker (upublisert)

Les mer om Regien Cox her: