Når språket gir motstand

Frode Grytten gjestet Lillesand bibliotek med sine vare noveller i forbindelse med samarbeidsprosjektet Nynorsk forfatterbesøk i biblioteket.

Frode Grytten i Lillesand bibliotek. Foto: Hege Solli

-I novellen brenner det fra første setning, der er det temperatur, fortalte forfatteren i samtale med Irene Gressli Haugen fra Norsk forfattersentrum Sørlandet om hvorfor han liker å skrive noveller.  I novellene kan en se et glimt av et liv som er større enn historien selv, forklarte han mens han understreket at han ikke kun vil begrense forfatterskapet sitt til å skrive noveller selv om det er en av favorittsjangrene.

 Under forfatterbesøket leste Grytten to noveller fra Bikubesong og ble intervjuet om språkvalget i forfatterskapet sitt siden han skriver både på nynorsk og bokmål.
- Nynorsk er et språk som gir deg motstand. Det går ikke an å herme etter andres språk, men du er nødt til å finne språket selv. Noe av motstanden i språket er at det ikke går an å skrive klisjeer slik en ofte kan med bokmål som har en del standardfraser, mente han. Foto: Hege Solli, AAbk

Frode Grytten skriver i dag de fleste bøkene sine på nynorsk, men er komfortabel med å benytte begge språkformer. I Odda, hvor han kommer fra, var det i hans oppvekst en smeltedigel av dialekter siden mange tilflyttere fra andre landsdeler slo seg ned i kommunen i forbindelse med industribedrifter som Odda smelteverk.
-Men i det nynorske språket er det en klar identitetsmarkør og en kraft i språket, mener han, og han skriver i dag mest på nynorsk. 

Prosjektet Nynorsk forfatterbesøk i biblioteket er et samarbeidsprosjekt mellom Lillesand folkebibliotek og Norsk Forfattersentrum Sørlandet som har pågått siden høsten 2012. Hensikten er å tilby flere forfattermøter med gode formidlere for å fremme interesse for nynorsk litteratur og for å vekke interesse for lesing av nynorsk litteratur.
Fram til nå har de hatt besøk av et fint knippe forfattere som skriver for voksne og barn.
Elin Grimstad, Kari Smedal, Bjørn Sortland, Kristine Tofte og nå Frode Grytten er noen av dem som har besøkt Lillesand bibliotek. Biblioteket planlegger flere forfatterbesøk av forfattere som skriver på nynorsk etter hvert.