Liv Haugland

Månedens kunstner november 2013

Liv Haugland. Melankolsk, leken og naiv hverdagsfilosofi.

I det naive er det ikke noe fordekt. Det er naturlig og umiddelbart.
Alt er synlig men tolkning og opplevelse blir allikevel individuell.

Liv Haugland er født i 1963 og bor og arbeider på Nedre Garta i Arendal.  Hun studerte kunst i perioden 1999-2003, med hovedvekt på skulptur.  Inspirasjonen henter hun ofte i ting som er blitt kastet.  Hun liker utfordringen med å vise at det – som for noen er søppel – kan ha verdi om det blir brukt på en ny måte. Å veksle mellom to – og tredimensjonale arbeider, utfyller og inspirerer hverandre. Humor er viktig i kunsten hennes, gjerne den litt såre og melankolske.

Se mer av Liv Hauglands kunst på hennes hjemmeside: