Kulturkonferansen 2013

For andre gang arrangerte Aust-Agder fylkeskommune kulturkonferanse, og årets tema var 'Kunst, demokrati og ytringsfrihet'. Konferansen fant sted i Arendal kulturhus 14. februar og konferansen var en del av Aust-Agders markering av Stemmerettsjubileet 2013.

"Grensen". Forestilling av Jo Strømgren kompani. Foto: Grethe Tvede

"Grensen" er en forestilling som viser grenseoverskridelser i mange betydninger. Forestillingen kan ses både som en politisk ytring, men også som en estetisk kunstopplevelse om kunstens og menneskers grenseoppganger. 

Før forestillingen ble konferansen åpnet av en festfin fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund. Han poengterte blant annet at demokrati og ytringsfrihet er verdier som ikke kan kjøpes for penger, de er ikke til salgs men må velges.

 

 

Daglig leder for Jo Strømgren kompani og kulturrådgiver Inger M. Stoveland ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling samtalte om Jo Strømgren og kompaniets forhold til politiske holdninger og stillingtaking i sine stykker – og hvordan dette fungerer her hjemme og ut over landegrensene.

 

Neste post på programmet var visuell kunst som politisk stemme, og Karin Hindsbo, direktør ved Sørlandets kunstmuseum, holdt et foredrag der hun ga deltakerne innblikk i internasjonal politisk kunst fra 1960-tallet til idag. Hun besvarte de sentrale spørsmålene slik; Kunstens demokratiske rolle er at den utfordrer det vi går og tror er demokratisk, og vi trenger politisk kunst fordi et bilde sier mer enn tusen ord! 

Bildekunstner Eivind Lentz tok oss med inn i vår digitale hverdag og problematikk rundt digital nettidentitet. Lentz har utforsket bildespråket som han mener er vårt 5. språk (i tillegg til bokmål, nynorsk, samisk og tegnspråk). Lentz har laget kunst av folks mobilbilder, for blant annet å oppnå diskusjon rundt etikk og vår visuelle identitet. 

Konferansedeltakerne fikk også se reultatet av prosjektet Se(e) me(g) som Eivind Lentz nylig har turnert med i Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder. Elever ved videregående skoler i fylket har tatt bilder der utfordringen var å dokumentere " Et selvportrett", "Interessen min" , "Maten min" og "Hjemmet mitt". Disse bildene dannet en fargerik utstilling som står i Arendal kulturhus noen dager framover. Mer informasjon om prosjektet her.Etter lunsj tok Arne Nøst, teatersjef ved Rogaland teater, oss med på en reise i tid der han viste mange eksempler på kunst og kunstnere som utfordret sin samtid. Ifølge Nøst er det viktig å kjenne historien, fordi provokasjoner idag bygger på hva andre har gjort før. Nåtida preges av internett og et mangfold av sosiale media, en endring for ytring og kommunikasjon som gjør det vanskeligere for kunstnere å nå fram med kontroversielle budskap.


Mot slutten av dagen fikk konferansedeltakerne igjen en kunstopplevelse da Amund Sjølie Sveen, performance- og lydkunstner, tok oss med på et foredrag av de sjeldne om lyd. En sterk og tankevekkende opplevelse, der budskapet er å vekke vår likegyldighet til blant annet Norges våpenproduksjon og deltakelse i krigen i Afghanistan. Han brukte sterke virkemidler som berørte de fleste.

 

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt der kulturrådgiver Linda Sætra ved Aust-Agder bibliotek og kulturfomidling holdt i trådene. Deltakere i panelet var Kathrin Pabst, Karin Hindsbo, Amund Sjølie Sveen og Arne Nøst. Kathrin Pabst er konservator ved Vest-Agder-museet og har over flere å arbeidet med tabubelagte tema i museumssammenheng.

Sætra utfordret blant annet deltakerne på om det finnes grenser for kunstnerisk ytringsfrihet og hvor evt disse grensene går. Enighet i panelet om at det absolutt finnes grenser og at utnyttelse av barn og religion er de vanskeligste temaene.

Dagens konferansier var fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen og konferansen ble oppsummert av fylkeskultursjef Per Norstrøm.

Mer fra twitter: #aakultur13

 

Mer informasjon om program og påmelding her (lenke lagt inn august 2017)