Jubileumskonferansen 2013

Retten til å ha en stemme var tittelen på den åpne konferansen som Aust-Agder fylkeskommune inviterte til på jubileumsdagen for 100 år med allmenn stemmerett 11. juni 2013. Konferansen ble holdt i Arendal kulturhus, og deltakerne fikk høre en rekke sterke og mangfoldige stemmer.

Konferansen ble åpnet av fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund, som satte rammene for dagen med å trekke de store linjene, og minne forsamlingen om at stemmeretten er folkestyrets verdigrunnlag, et grunnlag som stadig må velges, brukes og hedres.  Vi kan gjerne feire og gratulere, men vi må stille opp for det vi tror på og jobbe videre framover. Maktspredning er en grunnpilar i demokratiet, påpekte han, og utdanning er vesentlig for å sikre at demokratiet fungerer. Valgfrihet, trygghet og fravær av vold er fortsatt viktige saker å kjempe for både i Norge og verden for øvrig.


Loveleen Rihel Brenna
 fra India og Kristiansand ga oss et lavmælt, men svært tydelig budskap i sitt hovedinnlegg: Vi trenger fortsatt en kvinnekamp, vi trenger fortsatt sterke kvinner. Ofte ligger begrensningene inne i oss selv, vi kan velge vår egen vei og bryte gamle tankemønstre. Men vi må også aktivt velge å stille opp for alle de kvinnene som fortsatt ikke blir hørt og sett, både i vårt eget og andre land. De svakeste trenger oss mest.

Loveleen brukte sitt eget liv og sin egen lesing av de norske forfatterne Camilla Collett og Henrik Ibsen som bakteppe for å påpeke noe av det universelle i kvinners utfordringer og muligheter. Felles erfaringer binder kvinner sammen. Undertrykking og utstøtingsmekanismer fins alle steder, det handler ikke om ”indisk kultur” eller ”norsk kultur”, men om ukultur! Gjennom firmaet Seema jobber Loveleen Brenna for økt mangfold, deltakelse og inkludering i det norske arbeidsmarkedet.  

Loveleen Rihel Brenne og Fauzia Hashi

Da Fauzia Hashi fra Somalia og Vegårshei seinere på dagen fortalte sin sterke historie og takket både sin somaliske mor som kjempet for datterens utdannelse, og Loveleen Brenna for alt hun har betydd, var det mange i salen som satt med klump i halsen og tårer i øynene. Disse to damene maktet nemlig det kunststykket å sette sine egne, private erfaringer inn i en politisk og samfunnsmessig ramme med relevans for en hel verden. 
- Det er ikke hijab og skaut vi skal kjempe mot, det er tankene under skautet, sa Fauzia blant annet.  De tankene som er plantet der av mennene og religionen, de tankene som kvinnene har blitt lurt av, de tankene som undertrykker. Og utdanning er viktig for kvinner overalt.
- Jeg vil hjelpe somaliske kvinner som sitter fast i gjørma, sa Fauzia med fast blikk og la til: ”Den kampen kan jeg ikke ta alene – jeg trenger alle kvinner på Sørlandet”.

Beret Bråten

"Stemmeretten - og andre retter - må følges av muligheter", sa Beret Bråten. Hun satte bl.a. fokus på "frihetsprosjektene" gjennom de siste tiårene - hva er unge kvinner opptatt av? Det har variert fra mulighet til utdanning og jobb via kampen for selvbestemt abort til dagens situasjon der ETT felles frihetsprosjekt står fram: Kampen mot de forrykte kroppsidealene, redselen for seksuell trakassering, frykten for voldtekt.

Stine Kühle-Hansen

Mot slutten av konferansedagen fikk vi høre Stine Kühle-Hansen fra Amoroteket holde et flott og tydelige innlegg om kvinners seksualitet og seksuelle milepæler og utfordringer, "Seksualiteten må friskmeldes - om og om igjen - samtidig som overgrep, voldtekt, incest og trakassering må bekjempes.", sa Stine Kühle-Hansen. 

Regissør Jeanne Bøe presenterte kortfilmen BLI HØRT!, som var laget spesielt for jubileet og som hadde premiere flere steder i Norge på jubileumsdagen 11. juni.


Jubileumskoret "100 år - 100 stemmer"

Et av høydepunktene under jubileumskonferansen var fremføring av bestillingsverket "100 år - 100 stemmer". Et prosjektkor sammensatt av kvinner fra hele Aust-Agder framførte Anne Jastrzebska flotte korverk. Dyktig dirigent Ellen Christine Mordal og nær 100 dyktige sangere gjorde sitt til at dette ble en flott opplevelse! Koret framførte også en avdeling ute på Sam Eydes plass etter urframføringen.

Fjellfolk fra Bykle

Duoen Fjellfolk fra Bykle sto for den musikalske starten på konferansedagen i Arendal 11. juni. Trym Bjønnes har selv skrevet Ulvetuva som gruppa framførte i den norske MGP tidligere i år, men publikum var nok minst like grepet av balladen om Heiemo og Nykkjen og andre tradisjonelle tekster i Helga Jacobsens flotte tolkning. Seinere på formiddagen fikk folk i Arendal høre og se Fjellfolk ute på Sam Eydes plass.

Sunniva Ørstavik

Også likestillingsombud Sunniva Ørstavik holdt appell på Sam Eydes plass, i tillegg til at hun deltok på konferansen i kulturhuset. Hennes klare budskap var at kampen for likestilling fortsetter, for eksempel innehas majoriteten av viktige posisjoner fremdeles av menn. Vi kan feire idag men imorgen fortsetter kampen, sa Ørstavik.

Stemmerettsjubileet 2013 - fra Sam Eydes plass

Jubileumskake til utdeling på Sam Eydes plass

Alle foto: Kristin Havstad, AAbk