Camilla Collett – en spennende kvinneskikkelse

Folkeakademiet Åmli innbyr bygdefolket til en kveld på biblioteket der det blir foredrag om Camilla Collets liv og forfatterskap.

I år er det 100 år siden Norge innførte allmenn stemmerett for kvinner. Samtidig var det den 23. januar 200 år siden Camilla Collett ble født.

I den forbindelse innbyr Folkeakademiet Åmli bygdefolket til en kveld på biblioteket der det blir foredrag om Camilla Colletts liv og forfatterskap.

Foredragsholder er Erik Gjestvang.

Han er fra Skien og har virket i en årrekke som lektor i Larvik. Gjestvang er filolog med bl.a. historie og norsk i fagkretsen. Han har et sterkt og omfattende kulturengasjement og har derfor verv i Hamsun- selskapet, Ibsenforbundet og Diktets venner.

Han er kjent som en meget god og engasjerende foredragsholder.

Camilla Collett var Norges første kvinnesakspioner og inspirerte kvinner til å bruke sine evner. Hun tok del i den offentlige debatt og kjempet for kvinners åndelige frigjøring og frihet til å velge sin livspartner.

Hun skrev Norges første samtidsroman, Amtmandens Døtre.

Vil du høre mer om denne spennende kvinneskikkelsen, så møt opp på biblioteket den 12. februar!

For Folkeakademiet,

Berit Junge Henriksen

Erik Gjestvang

Foredragsholder Erik Gjestvang

(Artikkel flyttet fra "Stemmerettsjubileet 2013" på austagderfk.no, ad aktiviteter i jubileumsåret)