Arlyne Moi

Månedens kunstner september 2013

Arlyne Moi: Treningsstudio II

Da Arlyne Moi (f. 1959) bodde i Arendal (1988-94), arbeidet hun hovedsakelig med akvarell og oljemaling. Motivene var ofte hverdagslige. Blomster, natur og hage –  samt  landskapsmotiver – gikk igjen i kunsten hennes. I denne perioden var hun også engasjert i  aerobic-dans. Det siste er hun fortsatt opptatt av. Hun bor nå i Oslo (etter 14 år i Bergen og 3 år i Stavanger), og i hennes mer sjeldne kunstneriske produksjoner velger hun media og stil utfra hva de kulturhistorisk sett kan formidle.I kunstverket  Treningsstudio II (2012-13) har hun valgt et stivt, pointilistisk ‘spot’ uttrykk– som hun kaller det –  da det kan fungere som brobygger mellom senantikk-mosaikk og et moderne ’pikseluttrykk’. Mosaikken er det såkalte Bikinijente-gulvet fra Villa Romana del Casale i Piazza Armerina, Sicilia (fra 4. århundre).* Men hva er poenget med å lage en versjon av dette motivet nå i 2013?

–  Kvinner har opp gjennom årene hatt mange grunner for å trene, men én primær grunn har vært –  og er fortsatt – å forme kroppen med håp om å oppfylle et kulturelbetinget ideal, sier Moi. Kvinnene som presenteres her passer ikke dette idealet.  Treningsstudio II kan tolkes på mange måter. I 2013 er det nærliggende å lese det som innslag i markeringen av jubileet for kvinners stemmerett  og samtidig rette søkelys på kvinners vilkår  nasjonalt og internasjonalt.