Kunsten og de unge i Aust-Agder

Hvordan kan vi ta unge mennesker på alvor i formidlingen av kunst? Hva er god kunstformidling til unge mennesker? Hvordan kan vi gi unge mennesker verdi som kunstnerisk utøvende? Hvordan kan vi tenke nytt og kreativt i forhold til resursutnyttelse i det offentlige i forhold til kunst og unge mennesker?

Foto: Arild Danielsen

Aust-Agder fylkeskommune inviterer til kulturkonferanse 7. februar 2012 i Arendal Kulturhus.

Fylkeskommunen har som intensjon å lage en årlig tematisk kulturkonferanse. I den første konferansen ønsker fylkeskommunen å sette fokus på kunstformidling til unge mennesker i Aust-Agder. Norsk kulturråd har nettopp utgitt sin evaluering av det treårige prosjektet ”Kunstløftet”, og Den kulturelle skolesekken feiret ti år i 2011.

Det finnes en mengde satsninger innenfor kunstfeltet som retter seg mot unge mennesker, eksempelvis kulturskole, UKM, DKS, Kulturkort for ungdom, Lørdagsskole og en mengde tiltak i regi av frivillige organisasjoner.

Men hva er egentlig god formidling, skal kunsten tilpasses og skreddersys til barn, og hvordan kan vi samle trådene til å bli en meningsfull satsning som kan gi en helhetlig kulturell dannelse for unge mennesker i Aust-Agder? I løpet av konferansen vil de fire innledende spørsmålene danne rammene for diskusjoner og innlegg.

Noen av bidragsyterne under dagen:
Anne Aasheim, direktør i Norsk kulturråd
Bentein Baardson, administrerende direktor for Kilden teater- og konserthus
Henning Gärtner, litteraturviter, teaterkritiker og frilansskribent
Jorunn Bøe, kultursjef i Risør kommune
Bjørn Andersen, rektor ved Fjell kulturskole
Guro von Germeten, musiker og utøver i DKS Aust-Agder

På kvelden etter konferansen kan deltakerne glede seg til en gratis konsert med Jonas Alaska!

Målgruppe for konferansen er ansatte i kommune og fylkeskommune, politikere, kulturinstitusjoner, kunstnere, kulturskoler, festivaler, ungdomspolitikere, kulturkontakter og lærere i skolen, og andre som arbeider med kunstformidling til unge mennesker.                                   

Program for konferansen 

Bindende påmelding innen 13. januar  (Ny frist)

Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til Stina Arstad, e-post stina@aabk.no, tlf. 37 01 76 81.