Kulturkonferansen 2013

Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse arrangeres 14. februar 2013. Tema og tittel er "Kunst, demokrati og ytringsfrihet"

Jeg minnes altså det Salman Rushdie sa at ’Vi har de friheter vi kjemper for, og vi mister de friheter vi ikke forsvarer’. Og friheten til å krenke religioner og politiske ideologier er bortimot et absolutt. Det er bare menneskeverdet som er ukrenkelig.
(Per Edgar Kokksvold, NRK Kulturnytt, 19.09.2012, hentet (25.09.2012) fra: http://nl.nrk.no/podkast/aps/382/nrk_kulturnytt_2012-0919-0535_6348367297.mp3)

Gjennom kulturkonferansen ”Kunst, demokrati og ytringsfrihet” ønsker vi å drøfte kunstens politiske rolle og relevans, og grenser for kunstnerisk ytringsfrihet. Som spørsmålsstilling for dagen har vi derfor formulert følgende:

Hva er kunstens demokratiske rolle?
Hvorfor trenger vi politisk kunst? 
Hvordan skal vi ivareta kunstens frie spillerom i Aust-Agder? 

Her finner du program og praktisk informasjon om priser og påmelding.

Vi feirer i 2013 Stemmerettsjubileum i Norge. Vi feirer innføringen av kvinners stemmerett, og at vi dermed i hundre år har hatt frie valg i vårt land. Frie valg og et levende demokrati er avhengig av et samfunn som tillater enhver å mene det vedkommende vil, og gi uttrykk for det. Den kompromissløse ytringsfriheten anses av mange som det viktigste fundamentet i et åpent og levende demokrati, og er således nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Ytringsfrihet innebærer imidlertid at vi utsetter oss for å møte ytringer vi ikke liker, som vi er uenige i og som kan virke støtende på oss på et personlig plan.  Ytringsfriheten, som den virker i vårt land, har noen få, nokså svake begrensninger nedfelt i den såkalte rasismeparagrafen. Kunstneriske ytringer har relativt frie rammer, men er likevel ikke unndratt samfunnets reguleringer i forhold til ytringsfrihet. Hvor går grensen for den kunstneriske ytringsfrihet i vårt demokratiske samfunn?

Kunst kan være grensesprengende, ved at kunstens stemme kan frambringe andre ytringer enn det som tåles beskrevet i klartekst. Under totalitære regimer kan kunst fungere som en friere kanal for kommunikasjon og påvirkning, og kan således være en brekkstang for demokratisk utvikling. Gjennom kunst kan også grupper uten formell innflytelse i et demokratisk samfunn ytre seg fritt på andre måter enn gjennom språket og uavhengig av kulturelle koder.

Herved inviteres kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinstitusjoner i og utenfor Aust-Agder til en konferanse hvor vi ønsker å løfte frem og drøfte kunstens rolle som en viktig byggekloss i et levende og fritt demokrati.

Selvsensuren brer om seg, av frykt for å krenke. Religionskritiske kunstnere risikerer å bli møtt med anklager om uansvarlig adferd. Dermed er religionskritikken blitt et område som gradvis forlates av seriøse aktører.
Og når idiotene overtar, er saken tapt.
(Inngunn Økland, Aftenposten 29.10.2012: 
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/)

(Red. anm. august 2017: Bilde og lenker fjernet)