Du er her:

Skoleskyss

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole.

Elever har rett til fri skoleskyss når de har 4 km skolevei til grunnskolen og 6 km vei til videregående skole. For førsteklassinger er skyssgrensen 2 km. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uansett lengden på skoleveien.

Les mer om skoleskyssordningen her.

Publisert: 10.09.2009
Sist oppdatert: 08.01.2015