Du er her:

SMI-skolen

SMI-skolen har ansvar for grunnskoleopplæring i sosiale og medisinske institusjoner

Fylkeskommunen har ifølge opplæringsloven § 13-2 og § 13-3 plikt til å sørge for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring i institusjoner etter barnevernloven og i helseinstitusjoner.

Mer informasjon om SMI-skolen finner du her.

Publisert: 07.09.2009
Sist oppdatert: 08.01.2015