Vil gi karrieren et puff

Fire sentre i Aust-Agder skal bidra til at unge og voksne som trenger det får en «dytt på karrierestigen».

Fra DAGFINN GRØNLUND’s reportasje i Agderposten fra åpningen har vi sakset følgende:

– Gjennom det nye Karrieresenteret blir vi nå i stand til å gi tilbud til alle som ønsker en målrettet yrkes- og utdanningsveiledning.
Nå knytter vi samarbeidslinjer til fylkeskommunen, næringslivet og Universitetet i Agder, sier NAV-leder i Grimstad, Finn B. Henningsen.
– På den måten blir vi i stand til å gi en bedre og mer helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv, presiserer direktør for NAV i Aust-Agder, Øivind Svensen. Også han legger vekt på at Karrieresenteret i Grimstad kommer til å ha et nært samarbeid med universitetet gjennom campus Grimstad.

Høyere utdanning

– De som ønsker å vite mer om de formelle kravene for høyere utdanning, eller hvilke krav som stilles til dem som student, kan komme til en samtale på Karrieresenteret. Her har de oversikten over all utdanning på høyskole- og universitetsnivå, forteller Svensen.

– De som skal jobbe på disse sentrene har spesialkompetanse på å gi riktig veiledning om utdanningstilbud og yrkesvalg på aller nivåer, opplyser fylkesutdanningssjef Stein Kristiansen.

Fagopplæring

Karrieresenteret gir tilbud slik at lærlinger og lærekandidater kan få belyst grunnleggende spørsmål om fagopplæring i bedrifter og alternative veier til fullført fagutdannelse. De som trenger en vurdering av sin realkompetanse eller en yrkesprøving av kunnskap og ferdigheter, kan få hjelp av fagfolk. Om nødvendig ytes det gjerne hjelp frem mot et fagbrev. Karrieresentrene har kartleggingsverktøy som er utviklet for at folk skal ta gode og riktige yrkes- og utdanningsvalg.

 

Publisert: 19.04.2010
Sist oppdatert: 07.06.2016