Sommerskole 2013

Aust-Agder fylkeskommune viderefører suksessen med sommerkurstilbud også i år. Vi arrangerer forkurs for elever som skal begynne på videregående skole til høsten, og sommerskole i matematikk og naturfag for både elever i videregående skole og ungdom som av ulike grunner har sluttet i videregående opplæring.

Det er femte året sommerskolen blir arrangert i Aust-Agder.

– Målet er å få flere til å fullføre videregående skole. I snitt har 70 % av alle elever som har gjennomført sommerskolens kurs for yrkesfag, bestått eksamen de siste fire årene. For mange elever betyr dette at de kan følge ordinær progresjon i utdanningsprogrammet sitt.

Kursene retter seg mot elever som skal begynne på videregående skole, elever på studieforberedende eller på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, tidligere elever og lærlinger som mangler eksamen i matematikk og/eller naturfag på yrkesfag, samt ungdom i oppfølgingstjenesten.

Kursene arrangeres i uke 31/32.

– Vi håper at flere vil finne veien til sommerskolen, og de første elevene har allerede meldt seg på www.austagderfk.no/sommerskole.

Vi oppfordrer foreldre og foresatte om å motivere ungdommene til å melde seg på. Klarer vi å få elevene til å møte opp, er sommerskolen en gylden sjanse for mange til å fullføre og bestå videregående skole.

I tillegg til sommerskolen har vi egne sommeraktiviteter for Ny GIV-elever på ungdomsskolen og på videregående skole. Egen informasjon om dette tilbudet finner du på www.austagderfk.no/nygivsommer

Publisert: 13.05.2013
Sist oppdatert: 07.06.2016