Utsatt oppstart av «Forskningsmobilisering Agder»

Oppstart av «Forskningsmobilisering Agder» var satt til 01.01.2017, men er utsatt til 01.08.2017.

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har samarbeidet med Forskningsrådet om «Virkemidler for regional forskning, utvikling og innovasjon» (VRI) i 10 år. VRI ble avsluttet i 2016.

Fylkeskommunene har i februar 2017 vedtatt «Forskningsmobilisering Agder» som et nytt programsamarbeid med Forskningsrådet. Formålet er økt verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon.

Les mer om «Forskningsmobilisering Agder» i denne saken som ble behandlet i fylkestinget i Aust-Agder 14.02.17.

Mulige spørsmål kan rettes til:

Regionalsjef Kirsten Borge i Aust-Agder fylkeskommune, 918 64 190 / kirsten.borge@austagderfk.no