Utlysning tilskuddsmidler til folkehelse og stedsutvikling

Aust-Agder fylkeskommune vil invitere kommunene i Aust-Agder å fremme forslag til prosjekter som kan være med på å skape gode sosiale møteplasser for opphold og lek for alle aldersgrupper i byer, tettsteder eller nærmiljø.

Grimstad midlertidig byrom. Foto: Kari Huvestad

Det er satt av 600 000 kr til dette arbeidet i 2017. Midlene kan gå til planlegging, mulighetsstudier, medvirkning og prosess, men ikke til fysiske tiltak/investeringer eller faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner. Det forutsettes egeninnsats på 50 %.

Søknadsfrist er 15.01.2018 og sendes: Aust-Agder fylkeskommune, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller e-post til postmottak@austagderfk.no. Vennligst merk oversendelsen gode sosiale møteplasser