Mer optimisme på oljemessen i Houston

- Det var en viss optimisme å spore under oljemessen i Houston i år. Bedriftene sier det begynner å lysne litt, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland.

Besøk hos Norsafe. Fra venstre: Næringssjef Kåre Andersen og ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal kommune, Lillian Tønnessen og Frode Grøvan fra Norsafe og fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland. Foto: Arne Roger Janse.

Fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, besøkte denne uken en rekke sørlandske bedrifter på verdens største oljemesse, Offshore Technology Conference (OTC), som arrangeres årlig i Houston, Texas.

På messen traff Mørland blant annet ansatte i National Oilwell Varco, MHWirth, MacGregor og Sevan Marine, det vil si store og mellomstore bedrifter som har sin hovedvirksomhet innen global olje- og gassindustri og hovedkontor eller annen virksomhet på Sørlandet. Sammen med blant annet ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal, gikk Mørland fra stand til stand i den enorme messehallen

- Bedriftene sier de har utbytte av å være her. Om det er slik at bedriftene får flere kontakter, og eventuelt flere oppdrag, av å delta på OTC, så er det riktig bruk av offentlige midler å støtte deltakelsen på messen, sier Mørland.

Både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner er økonomiske støttespillere for de lokale bedriftene og klyngeorganisasjonen GCE NODE på årets messe.

- Leverandørindustrien til olje- og gassektoren har vært utrolig viktig for oss. Industrien har opplevd store utfordringer den siste tiden, men leverer fortsatt produkter i verdensklasse. Det er noe vi som region skal være stolt av, sier Mørland.

Leder for Global Lifecycle Support i MacGregor, Ole Andreas Sørensen, er glad for det politiske engasjementet under OTC.

- Det er viktig at politikerne knytter kontakter med bedriftene i deres region. Her i Houston har vi fortalt dem om virksomheten vår, men også poengtert at vi trenger politikerne som våre støttespillere, sier Sørensen.