Kunst som sosial drivkraft

Kunst som sosial drivkraft er temaet på det internasjonale kulturseminaret som Aust-Agder fylkeskommune er medarrangør på under Arendalsuka 2017.

Messing with voice.  Foto: CF Wesenberg

Det internasjonale kulturseminaret gjennomføres 16. august kl 09-14. Seminaret utforsker måten kulturaktører arbeider på, og hvilken rolle kunsten og kultursektoren kan ha i den lokale samfunnsutviklingen. Årets seminar under Arendalsuka setter fokus på hvordan det sosiale perspektivet påvirker programarbeidet i etablerte institusjoner og festivaler. Vi spør også om nordisk og europeisk kulturliv er organisert for integrasjon av kunstnerskap.

 

Festspillene i Bergen, Kilden Dialog fra Kristiansand og Henie Onstad kunstsenter i Bærum vil gi sine perspektiver og refleksjoner omkring sosialt orienterte kunstpraksiser i egen institusjon. Liwaa Yazi fra Syria har etablert seg i Europa, og retter et søkelys på om de europeiske kunstsystemene har evne til å integrere kunstnerskap med annet opphav enn de nasjonale. Denne tematikken illustreres videre i arbeidet til Natasja van’t Westende, direktør for den hollandske biennalen Dancing on the Edge. Vi får også en presentasjon av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden», en av satsingene i forbindelse med Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017.


For første gang møtes direktørene ved de nasjonale kulturrådene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under Arendalsuka. Gjennom en panelsamtale drøfter de hvordan kulturmyndighetene i de nordiske land legger til rette for fremvekst av nye plattformer for formidling og samarbeid tilpasset det sosiale aspektet. Panelsamtalen ledes av Benny Marcel, direktør for Nordisk kulturfond. 

Praktisk informasjon om seminaret:

 

Tid:                                         Onsdag 16. august kl 0900-1400. Hagefest fra kl 1900.

Sted for kulturseminar:           Arendal gamle Rådhus, Rådhusgaten 10 – Festiviteten.

Sted for hagefest:                  Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik.

Påmeldingsfrist:                     7. august – påmeldingslenke til både seminar og hagefest:

https://austagderfk.pameldingssystem.no/kunst-som-sosial-praksis-2017


Program

 

08.30 – 09.00

Kaffe/te
Registrering av påmeldte

 

09.00 – 09.20

Velkommen og innledning om dagens tema

 

 

Kunst som sosial drivkraft i kunstinstitusjoner

 

09.20 – 09.50

 

Utopia Bærum

 

Tone Hansen,
Henie Onstad kunstsenter

09.50 – 10.20

Kilden Dialog

Marie Teresie Sørensen, Kilden Teater- og Konserthus

10.20 – 10.40

Pause

 

 

Kunst som sosial drivkraft for festivaler

 

10.40 – 11.10

 

Sosial tilnærming som differensiering

 

Anders Beyer,
Festspillene i Bergen

11.10 – 11.40

Dancing on the Edge

Natasja van‘t Westende
Festival Holland

11.40 – 12.20

Pause
Lunsj ordner deltakere av seminaret selv ute

 

 

 

Inkluderende kulturliv i Norden og Europa

 

12.20 – 12.40

 

Er europeisk kulturliv organisert for integrasjon av kunstnerskap?

 

 

Liwaa Yazi

 12.40 – 12.50

Inkluderende kulturliv i Norden

Silje Eikemo Sande, 
Norsk kulturråd

 

Kunst som sosial drivkraft i et nordisk perspektiv

 

12.50 – 13.40 

 

Panelsamtale

Hvordan møter kulturmyndighetene i de nordiske land denne utviklingen? Hvordan er kunstens rolle og innretning i utviklingen av sosial deltakelse?

Benny Marcel modererer samtalen.

 

Kristin Danielsen, direktør Norsk Kulturråd,

Jesper Hermansen, direktør Slots- och Kulturstyrelsen i Danmark,

Staffan Forssell, direktør Statens Kulturråd i Sverige,

Minna Sirnö, direktør Centret för Konstfrämjande i Finland,

Benny Marcel, direktør Nordisk Kulturfond

13.40-13.45

Avslutning

 

 

 

Arrangører og vertskap er Arendal kommune, Arendal kulturforum, Aust-Agder fylkeskommune, Nordisk informasjonskontor, og Mimeta – senter for kultur og utvikling. Det er tredje år på rad at kulturseminaret arrangeres under Arendalsuka. Seminaret har et internasjonalt perspektiv, og har innledere fra de nordiske landene, Syria og Nederland. Programmet gjennomføres på norsk, skandinavisk og engelsk.

 

Velkommen til hagefest og konsert!

 

Som gode verter ønsker vi også i år at innledere og seminardeltakere møter hverandre, tilreisende og folk i Arendal innenfor et åpent festarrangement. Seminarets naboskapskonsert vil i år skje i Sperreviga og tilrettelegges i samarbeid med Arendal Kulturforum. Arrangementet er åpent fra kl 19 og konserten starter opp kl 20.

 

Camilla Susann og Lars Andreas Haug utgjør duoen Messing with Voice.

«Urkraft, kontroll og galskap! Lyder som har overraskende mye å fortelle!», er en av karakteristikkene som har blitt gitt om duoen. De samspiller på tvers av sjangre og musikalske uttrykk der Lars Andreas spiller på messing og Camilla synger. 

Adresse: Sperrevigveien 73, 4816 Kolbjørnsvik

Foto: aBlikk