Klimaregnskap 2016

Aust-Agder fylkeskommune har redusert sine utslipp av klimagasser med 38 % fra 2015 til 2016.

Illustrasjonsfoto: Jan Aabøe / AAfk

Fylkeskommunens klimaregnskapet for 2016 skiller seg fra tidligere ved at klimagassutslippene knyttet til innkjøpte transporttjenester er medregnet.

Fylkeskommunens samlede utslipp av klimagasser inkludert utslippene fra kollektivtrafikk var 8084 tonn CO2-ekvivalenter. En får ikke sammenliknbare tall på dette nivået før neste år.

Les hele rapporten