God søkning til videregående skoler i Aust-Agder i 2017

Totalt antall søkere med ungdomsrett til videregående skoler i Aust-Agder er omtrent som i 2016. Det er imidlertid noe reduksjon i antall søkere med rett til Vg1 på grunn av en reduksjon i årskullet fra grunnskolen. Antall søkere til Vg1 studieforberedende utdanningsprogram er omtrent som forrige år, men det er noe reduksjon i antall søkere til Vg1 yrkesfag. Det er også 27 færre søkere til læreplass i bedrift i år.

Andelen søkere til studieforberedende utdanningsprogram er 51 %, mens 49 % søker yrkesfag. Forrige år var det omvendt med 51 % søkere til yrkesfag og 49 % søkere til studieforberedende utdanningsprogram.

Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring var 1. mars 2017. Aust-Agder fylkeskommune har i år mottatt 4 913 søknader til videregående skoler i Aust-Agder. Det er en økning på omtrent 200 flere søkere uten rett til videregående opplæring.

 Økningen skyldes sannsynligvis flere søkere fra andre fylker og dobbeltsøkere i flere fylker, sier seksjonsleder Karen Grundesen i Aust-Agder fylkeskommune. Søkere fra Aust-Agder med rett til videregående opplæring vil bli prioritert ved inntak til de fleste skoletilbud i eget fylke.

I tillegg har Aust-Agder fylkeskommune mottatt 613 søkere til læreplass. Dette er en reduksjon på 27 søkere i forhold til forrige år.

 

Tilbud med størst oversøkning

Det er betydelig oversøkning til enkelte tilbud ved Sam Eyde vgs. Størst oversøkning er det til Vg1 idrettsfag, Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg1 elektrofag, Vg2 kjøretøy og Vg2 IKT-servicefag.

Ellers er det også betydelig oversøkning til Møglestu vgs, Vg2 ambulansefag, Dahlske vgs, Vg1 elektrofag og Vg1 studiespesialisering ved Arendal vgs og Dahlske vgs.

Fylkesrådmannen vil nå vurdere søkertallene i forhold til vedtatt klasseoppsett. Eventuelt forslag til endringer vil bli lagt fram for fylkesutvalget i møte 2. mai.

Søkere til skoleplass vil få svar på søknaden i midten av juli. Formidling til læreplass skjer fortløpende fram til 1. september.

For spørsmål om søkertall til de enkelte skolene, kontakt skolene eller:

  • Karen Grundesen, seksjonsleder i utdanningsavdelingen, e-post karen.grundesen@austagderfk.no, mobil 975 86 111

For spørsmål om søkertall til læreplass, kontakt:

  • Heidi Tveide, fagopplæringssjef, e-post heidi.tveide@austagderfk.no, mobil 945 21 835

For ytterligere kommentarer til årets søkertall, kontakt:

  • Bernt Skutlaberg, utdanningssjef i Aust-Agder fylkeskommune, e-post bernt.skutlaberg@austagderfk.no, mobil 958 17 870