God psykisk helse

Tre tidligere elever fra to videregående skoler i Aust-Agder fylkeskommune holdt  3.11.17 et innlegg på en nasjonal konferanse om psykisk helse og livsmestring i skolen. Konferansen var en videreføring av prosjektet Skolen som arena for barn og unges psykiske helse (SAPH).

Fra venstre: Emma, Marcus og Anette foto: Anna Skarheim

Anette, Emma og Marcus fortalte flott om sine erfaringer om hvordan elever kan bidra til å fremme psykisk helse på skolen.

Dahlske videregående skole ved Kåre Blålid og Ailen Roaas hadde innlegg om skolens plan og tiltak. De fortalte om hvordan skolen jobber for å fremme alle elevers gode psykiske helse.

Konferansen var i regi av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet og hadde ca. 250 deltakere.