Fylkesutvalgets vedtak 07.11.17

Fylkesutvalget vedtok å annonsere tilbud innen videregående opplæring i Aust-Agder for skoleåret 2018/19 i tråd med fylkesrådmannens forslag med følgende endring: Vg1 Kunst, design og arkitektur ved Møglestu videregående skole annonseres. Fylkesutvalget vedtok også at Aust-Agder fylkeskommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune søker UKM Norge om å arrangere UKM-festivalen i 2020 på Hove i Arendal.

Nedenfor følger et kort sammendrag av utvalgte saker som ble behandlet av fylkesutvalget 7. november 2017. Saksliste med dokumenter og protokoll legges ut på fylkesutvalgets møtekalender her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

- Fylkesordfører Gro Bråten, mobil 905 20 198 / gro.braaten@austagderfk.no

- Fylkesrådmann Arild Eielsen, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no

ANNONSERING AV SKOLETILBUD - SKOLEÅRET 2018/19

Fylkesutvalget vedtok å annonsere tilbud innen videregående opplæring i Aust-Agder for skoleåret 2018/19 i tråd med fylkesrådmannens forslag med følgende endring: Vg1 Kunst, design og arkitektur ved Møglestu videregående skole annonseres.

Dimensjonering av tilbudene vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Vedtaket innebærer i hovedsak en videreføring av de tilbud som ble satt i gang inneværende skoleår.

I tillegg annonseres følgende tilbud:

- Risør vgs: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

- Setesdal vgs, avd. Hornnes: Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Følgende tilbud som ble annonsert, men ikke satt i gang inneværende år, annonseres ikke:

- Tvedestrand og Åmli vgs, avd. Tvedestrand, Vg1 studiespesialisering med dans

- Tvedestrand og Åmli vgs, avd. Åmli, Vg2 helsearbeiderfag

- Risør vgs, Vg1 kunst, design og arkitektur

Kontakt: Utdanningssjef Bernt Skutlaberg, 958 17 870 / bernt.skutlaberg@austagderfk.no

 

UKM2020 - SØKNAD OM LANDSMØNSTRING I AGDER

Fylkesutvalget vedtok at Aust-Agder fylkeskommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune søker UKM Norge om å arrangere UKM-festivalen i 2020 på Hove i Arendal.

Utgiftene innarbeides i økonomiplan 2018-2021, totalt 1,5 mill. kroner.

Kontakt: Kultursjef Hege Solli, 938 80 402 / hege.solli@austagderfk.no

 

Andre saker som ble behandlet:

PS 17/85 17/9922 Innspill av kandidater til styrene for de regionale helseforetakene

PS 17/86 16/175 Valg i Samarbeidande Kraftfylke

PS 17/87 17/9220 Høring om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser