Flerkulturell verdiskaping Agder

Nytt prosjekt skal få flere innvandrere til å starte bedrift

Tine Mette Falck, prosjektleder Flerkulturell Verdiskaping Agder. Foto: Jan Aabøe / AAfk

Innvandrere utgjør 11,5% av befolkningen på Agder, men er underrepresentert på arbeidsmarkedet. Prosjektet "Flerkulturell verdiskapning Agder" skal tilpasse opplæringen for bedriftsetablering, og få flere innvandrere til å starte egen bedrift.

Fylkesutvalget i Aust-Agder har bevilget 200 000 kroner til prosjektet. Prosjektet følger opp en rekke mål i Regionplan 2020 og dens underliggende planer for Verdiskapning og Innovasjon (VINN-planen) og Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM-planen).

Prosjektet "Flerkulturell verdiskapning Agder" skal øke kunnskapen om bedriftsetablering til innvandrere som har opphold i Norge og er bosatt i kommuner på Agder. Slik skal flere innvandrere kunne delta i arbeidslivet og bidra til økt verdiskapning i landsdelen. Prosjektets målgruppe er innvandrere som er med i NAVs introduksjonsprogram for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, men andre innvandrere som ønsker å starte bedrift er også velkomne.

Prosjektleder Tine Mette Falck i Aust-Agder fylkeskommune er veldig fornøyd med at "Flerkulturell verdiskaping" kommer i gang.

"Vi vet at mange innvandrere sitter med mye kunnskap og erfaring fra sine hjemland, men det kan være vanskelig å sette seg inn i et nytt regelverk på et nytt språk. Vi ønsker å gjøre det lettere å lære hvordan man starter egen bedrift i Norge, slik at vi kan få ut det store potensialet som mange innvandrere sitter med."

«Flerkulturell verdiskaping Agder» har fått støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen «Etablereropplæring for innvandrere». Prosjektet er basert på et forprosjekt som Etablerersenteret i Vest-Agder gjennomførte i 2016. Aust-Agder fylkeskommune har nå engasjert Etablerersenteret Vest-Agder til å levere innhold i prosjektet i samarbeid med Sørlandsporten Næringshage, Lindesnesregionens Næringshage.

Mange samarbeidspartnere

Aust-Agder fylkeskommune skal være prosjekteier, med Vest-Agder fylkeskommune som hovedsamarbeidspartner.

Flerkulturell verdiskapning får også støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kristiansand kommune, Setesdal regionråd, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland, og Regionalt næringsfond for Østregionen. Totalt er bevilgningene på 1,25 millioner kroner.

Kontaktinformasjon:

Tine Mette Falck, prosjektleder Flerkulturell Verdiskaping Agder


E-post: Tine.Mette.Falck@austagderfk.no

For deltakelse i prosjektet eller innmelding av aktuelle kandidater:
Etablerersenteret Vest-Agder


E-post: Fva@evasenter.no