Fellesnemndas vedtak 10. oktober 2017

Fellesnemnda tar til orientering fylkestingssaken vedr. nedsettelse av rom- og funksjonsprogramkomite for samlokalisert fagskole i Grimstad. I tråd med vedtak i fylkesutvalget i Aust-Agder og anmodningen fra styret i fagskolen i Vest-Agder vil fellesnemnda avholde møte med begge fagskolestyrene så raskt som mulig og senest innen 15.11.17. I forbindelse med Statens vegvesens rapport "Ett Agder» minner fellesnemnda om vurderingene med hensyn til organiseringen av regional stat som fremkommer i dokumentet «En ny region Agder», og ber om at disse vektlegges ved omorganiseringen.

Fellesnemnda på møte i Lillesand 10. oktober 2017. I midten sees leder av fellesnemnda Terje Damman, til daglig fylkesordfører i Vest-Agder. Til venstre for Damman sitter midlertidig prosjektleder Arild Eielsen, som også er fylkesrådmann i Aust-Agder.

Fellesnemnda holdt sitt andre møte 10. oktober på Hotel Norge i Lillesand. Fellesnemnda består av 22 medlemmer, 11 fra Aust-Agder og 11 fra Vest-Agder, som skal samordne og forberede sammenslåingen av fylkeskommunene. Møtet ble ledet av fellesnemndas leder Terje Damman, som også er fylkesordfører i Vest-Agder. Arild Eielsen, fylkesrådmann i Aust-Agder, er midlertidig prosjektleder inntil 30.06.2018.

Saksfremleggene til møtet kan i sin helhet leses på møtekalenderen her hvor protokoll også vil bli lagt ut.

Fellesnemnda vedtok følgende i møtet:

NEDSETTELSE AV ROM- OG FUNKSJONSPROGRAMKOMITÉ FOR SAMLOKALISERT FAGSKOLE I GRIMSTAD

Fellesnemnda tar til orientering fylkestingssaken vedrørende nedsettelse av rom- og funksjonsprogramkomite for samlokalisert fagskole i Grimstad.

I tråd med vedtak i fylkesutvalget i Aust-Agder og anmodningen fra styret i fagskolen Vest-Agder vil fellesnemnda avholde møte med begge fagskolestyrene så raskt som mulig og senest innen 15.11.17.

Fellesnemnda representeres med følgende 10 personer i dette møtet:

Fra Aust-Agder: Sara Sægrov Ruud, Torunn Ostad, Nils Johannes Nilsen, Jon-Olav Strand og Anders Kylland

Fra Vest-Agder: Tore Askildsen, Terje Damman, Gunvor Birkeland, Randi Olaug Øverland og Morten Ekeland 

Les saksfremlegget her.

 

INNSPILL TIL STATENS VEGVESENS RAPPORT "ETT AGDER"

Fellesnemnda tar rapporten til orientering. Fellesnemnda minner om de vurderinger mht. organiseringen av regional stat som fremkommer i dokumentet «En ny region Agder», og ber om at disse vektlegges ved omorganiseringen.

Fellesnemnda ber regjeringen hurtigst mulig klargjøre hvilke oppgaver som skal overføres til fylkeskommunen. Dette er viktig informasjon for den pågående sammenslåingen av Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Les saksfremlegget her.

 

KOMMUNIKASJONSPRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN

Fellesnemnda vedtok å ta saken til orientering.

Formålet med saken var å forankre noen felles mål og prinsipper for kommunikasjon i forbindelse med sammenslåingsarbeidet frem til ikrafttredelse 1.1.2020.

Les kommunikasjonsprinsippene her.  

 

MØTEPLAN FOR FELLESNEMNDA OG PSU I 2017 OG 2018

Fellesnemnda vedtok møteplanen slik den fremgår av saken.

Les saksfremlegget her.

 

FASTSETTING AV GODTGJØRINGSSATSER FOR FELLESNEMNDA

Fellesnemnda vedtok å utsette saken for ytterligere bearbeiding og fremme den igjen i neste møte.

Les saksfremlegget her.

 

For spørsmål eller kommentarer, kontakt gjerne:

- Terje Damman, leder for fellesnemnda, mobil 905 19 670 / terje.damman@vaf.no  

- Arild Eielsen, midlertidig prosjektleder, mobil 906 43 823 / arild.eielsen@austagderfk.no