Bygningsvernprisen 2017

Kjenner du noen som fortjener fylkeskommunens bygningsvernpris 2017?

Skolehuset i Gamle Hellesund vant bygningsvernprisen i 2010 Foto: AAfk

Vi ønsker å motta forslag på enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til å motta bygningsvernprisen 2017.

Frist for innsending av forslag til Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris er 3. april 2017. Forslag må være dokumentert og begrunnet.

Formål med bygningsvernprisen er å stimulere til vern om de kulturhistoriske og arkitektoniske verdier i Aust-Agder. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats innen f.eks. pleie/vedlikehold, rehabilitering, ombygging, tilpasning av nybygg m.m.

Retningslinjer for bygningsvernprisen

Les mer om prisen

Forslag kan sendes på e-post: postmottak@austagderfk.no

eller pr. post til:

Aust-Agder fylkeskommune
Kulturminnevernavdelingen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

 

Sparekassa vant bygningsvernprisen i 2015 Foto: Trafo arkitekter as