Bestandsrapport for elg og hjort i Aust-Agder 2016

Rapporten oppsummerer hva elg- og hjortejegerne har sett og skutt i løpet av høsten 2016

Jakta i 2016 avslørte at vi har en økende elgbestand, og dermed også et større jaktutbytte. Lave slaktevekter og liten andel tvillingkalver viser at det ikke er grunnlag for tettere elgbestand. Sjekk de lokale variasjonene i rapporten.

 

Forside til rapport om elgbestanden i 2016