Framtidsbygda 2015

Konferansen Framtidsbygda 2015 - kommunereform og levende lokalsamfunn? Ble i år arrangert på Birketveit i Iveland hvor Iveland kommune er i ferd med å skape et godt eksemplar av ei "framtidsbygd".

Foredragene foreligger som link til programmet nedenfor.

Konferansen Framtidsbygda har siden 2005 vært et samarbeid mellom fylkeskommunene og fylkesmannsembetene i Agder. I år var også Iveland kommune med i programkomiteen.

Målet har siden starten vært å skape en felles arena for innlandskommunene og motivere og inspirere til utviklingsarbeid. Ca. 100 deltakere godt fordelt mellom politikere, næringsdrivende, saksbehandlere og ledere i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmennene fra begge Agderfylkene var samlet og bidro til at vi opplevde at målet ble nådd.

PROGRAMMET MED LINK TIL FOREDRAGENE: 

Møteleder professor Dag Ingvar Jacobsen, UiA

VELKOMMEN fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund, Aust-Agder fylkeskommune

FRAMTIDSBYGDA 2005–2015 professor Dag Ingvar Jacobsen, UiA

KOMMUNEREFORM OG LEVENDE LOKALSAMFUNN? innspill til debatt ved prosessveiledere Jarle Bjørn Hanken, Fylkesmannen i Aust-Agder og Dag Petter Sødal, Fylkesmannen i Vest-Agder

ARBEID, BOLIG OG BOSETTING PÅ AGDER rådgiver Gunnar Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

BYGDENE PÅ AGDER – LIV LAGA? 1. amanuensis Jon P. Knudsen, UiA

ÅKLE – FREMTIDENS LANDSBY næringssjef Egil Mølland, Iveland kommune presenterte hvordan de hadde utviklet Birketveit til et levende bygdesentrum. I løpet av lunsjen ble det anledning til å se på bygdas nye naturlige møteplass med butikk, kafe, bibliotek, mineralutstilling og leilighetsbyggingen i sentrum.

STEDSUTVIKLING I KOMMUNESENTERET PÅ IVELAND 2005–2025 ordfører Gro Anita Mykjåland og næringssjef Egil Mølland, Iveland kommune

SUKSESSKRITERIER FOR ØKT SYSSELSETTING OG TILFLYTTING rådgiver Anne Irene Myhr, Distriktssenteret

ENDELEG MIDT I VERDA? – OM DET Å KOMA HEIM OG SKAPE SIN EIGEN ARBEIDSPLASS driver og eier av Bjåen Fjellgard og Fjellstove Ragnhild Bjåen

FRAMTIDSBYGDA 2015-2025 professor Dag Ingvar Jacobsen, UiA