EØS-prosjekt med Latvia

Aust-Agder fylkeskommune deltar i et samarbeidsprosjekt med Latvia om regional planlegging og regional utvikling (2013-2016).

Prosjektet får støtte fra EØS-midlene.
Andre norske partnere i prosjektet er Oppland fylkeskommune (prosjektkoordinator på norsk side), Østfold fylkeskommune og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD).

Prosjektet består av tre delprosjekter:

  1. Regional planlegging
  2. Regional utvikling
  3. Integrering av spesielle hensynssoner i planleggingen

Aust-Agder fylkeskommune deltar i tre aktiviteter under delprosjekt 1:

Aktivitet 1: Styrking av regional planleggingskapasitet
Aktivitet 2: Styrking av stedsutvikling og og planleggingskapasitet i kommunene
Aktivitet 4: Utvikling av nasjonal kystsoneplan

Aust-Agder fylkeskommune deltar i tre aktiviteter under delprosjekt 2:

Aktivitet 1: Utvikling av regionalt entreprenørskap og innovasjonssystemer
Aktivitet 2: Styrke lokal myndigheters rolle i å utvikle entreprenørskap
Aktivitet 3: Utvikling av tiltak i grisgrendte strøk og områder med får innbyggere

Det planlegges to samlinger i Aust-Agder 18. - 19. september i forbindelse med styrking av lokale myndigheters rolle i utvikle entreprenørskap og styrking av stedsutvikling og og planleggingskapasitet i kommunene.

I løpet av våren skal representanter fra Aust-Agder fylkeskommune reise på tre seminarer til Latvia i forbindelse med regional planlegging.

Kontaktperson: Agnese Bjerkholt

Lenker:

Oppland fylkeskommunes nettside om prosjektet (red. anm mars 2017: Lenke fjernet)

Latvias hjemmeside om prosjektet