Vinter på Sørlandet. Foto: Jan Aabøe

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner blir slått sammen i 2020