Nyheter
  • FUG - hjem - skole - samarbeid FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. FUG gir råd til foreldre med barn i skolen og dede gir veiledning til klassekontakter og FAUer . De lager materiell for foreldre og lærere og er foreldrestemmen overfor myndighetene. 02.05.2016
  • Besøk av Trond Giske 25. april var Trond Giske på besøk for å snakke med lærere og elever om skole og skolepolitikk. 27.04.2016
  • Endringer i lånekassen for deg under 18 år fra høsten 2016 - viktig å lese før du søker Har du barn under 18 år på videregående? Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen 25.04.2016
  • 18+ 31. mars og 11. april var representanter for 18+ på skolen for å snakke om risikoatferd i trafikken 18.04.2016
  • Nye medlemmer i elevorganisasjonen Aust-Agder På årsmøtet for Elevorganisasjonen i Aust-Agder som ble avholdt mandag 11. april ble tre av skolens medlemmer valgt inn som fylkesstyremedlemmer. Disse er Per Julian Anfinsen, Emma Ceesay og Allan Skogsholm. 13.04.2016
  • Prisdryss til unge innovatører Ungdommene bak «Safelife» gjorde seg bemerket under Fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Agder. (Av Marianne Stene, Aust Agder Blad 5.4.2016) 06.04.2016