Fylkestinget

For å se møter: Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet. Her ligger også sakspapirer og vedlegg.

For å se medlemmer: Klikk på partitilhørighet for å se tilgjengelig kontaktinformasjon.

Saksnummer Tittel Dok. Beh.
Navn Funksjon Representerer E-post
Øystein Haga Medlem V haga@venstre.no
Marianne Sigurdson Lyngvi Medlem V marianne.lyngvi@uia.no
Arne Thomassen Medlem H arne.thomassen@lillesand.kommune.no
Bjørgulv Sverdrup Lund Leder H bjorgulv.sverdrup.lund@austagderfk.no
Maiken Messel Medlem H maiken.messel@gmail.com
Torunn Ostad Medlem H torunn@ostad.com
Stein Rune Hagestrand Medlem H rune@nolimit.no
Kristoffer Andreas Lyngvi Medlem H kristoffer.lyngvi@livsgledeforeldre.no
Siri Bertelsen Medlem H siri.k.bertelsen@gmail.com
May Britt Topland Medlem H toplandmaybritt@gmail.com
Olav Vaaje Medlem H olav.k@vaaje.no
Irene Henriksen Aune Medlem H irene.henriksen.aune@arendal.kommune.no
Tellef Inge Mørland Medlem AP tellef.inge.morland@austagderfk.no
Inger Haldis Løite Medlem AP inger@gjerstad.org
Nils Johannes Nilsen Medlem AP nils-johannes.nilsen@austagderfk.no
Line Vennesland Medlem AP linevennesland@hotmail.com
Dag Eide Medlem AP dag.eide@durapart.no/dag_eide@c2i.net
Anne Kari Mentzoni Medlem AP anne.kari.mentzoni@no.relacom.com
Ole Mikalsen Medlem AP ole-mika@powermail.no
Kristine Hallingstad Medlem AP kristine.hallingstad@gmail.com
Kjell Skarheim Medlem AP kjell.skarheim@risor.kommune.no
Bente Olsen Medlem AP ben-elle@online.no
Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP kgf@sp.no
Knut A. Austad Medlem SP kaa@bygland.com
Jon-Olav Strand Nestleder KRF jon-olav.strand@austagderfk.no
Elizabeth Sveen Kjølsrud Medlem KRF eliza-s@gktv.no
Tone Helene Strat Medlem KRF to-strat@online.no
Andreas Daniel Brovig Medlem KRF abrovig@gmail.com
Torbjørn Urfjell Medlem SV torbjorn.urfjell@fn.no
Eyolf A. Bakke Medlem FRP eyolf.bakke@grimstad.kommune.no
Ingrid Dorthea Skårmo Medlem FRP ingrid.skaarmo@arendal.online.no
Arne Austenå Medlem FRP arneaustena@gmail.com
Odd Gunnar Tveit Medlem FRP odd.gunnar.tveit@bluezone.no
Grethe Hellerud Medlem FRP grheller@online.no
John Tellman Tjuslia Medlem UAVH j-tju@online.no
Dag Jørgen Hveem Varamedlem V
Tonje Berger Ausland Varamedlem V
Kjetil Nyjordet Varamedlem V
Elin Mee Lunde Varamedlem V
Jan Kløvstad Varamedlem V
Arild Windsland Varamedlem H
Therese Skretting Varamedlem H
Jan Tore Stenersen Varamedlem H
Gunnar Oftedahl Varamedlem H
Linda Skjulestad Varamedlem H
Hilde Høygilt Varamedlem H
Ruben Sangvik Olsen Varamedlem H
Linda Kraft Sauesund Varamedlem H
Eivind Gangsei Varamedlem H
Olav Mandt Varamedlem H
Olav Neset Varamedlem H
Birger Eggen Varamedlem H
Hans Christian Gram Varamedlem H
Kjell Leon Andersen Medlem AP
Liv Tanche-Larsen Varamedlem AP
Ranjith Molegoda Varamedlem AP
Venke Anny Nes Varamedlem AP
Per Olav Engen Varamedlem AP
Anne Tone Andersen Varamedlem AP
Lars Marius Nilsen Varamedlem AP
Eli Tomine Moe Varamedlem AP
Jon Rolf Næss Varamedlem AP jon.rolf.naess@setesdal.vgs.no
Andrea Røyrøy Beinset Varamedlem AP
Owe Wathne Varamedlem AP
Ingeborg H Anderssen Varamedlem AP
Jarl Steinar Odinsen Varamedlem AP
Tone Midttun Medlem SP tone.midttun@husbanken.no
Heidi Hødnebø Varamedlem SP
Kjell Arild Haugen Varamedlem SP
Gro Anita Mykjåland Varamedlem SP
Sigmund Pedersen Varamedlem SP
Bjørn Ropstad Varamedlem KRF
Torleif Haugland Varamedlem KRF
Inger Lise H Aasen Varamedlem KRF
Olaf Engestøl Varamedlem KRF
Anne Kristiansen Varamedlem KRF annek@birkeland.fhs.no
Åsa Helene Horverak Varamedlem KRF helene.horverak@bykle.kommune.no
Ove Gundersen Varamedlem KRF
Signe Ann Jørgensen Varamedlem SV signeann@broadpark.no
Karen Landmark Varamedlem SV
Anne Gurine Hegnar Varamedlem SV
Gunhild Kåvenes Varamedlem SV
Oddvar Østreim Varamedlem FRP oddvar.ostreim@tele2.no
Nina Skiftenes Varamedlem FRP nina.skiftenes@istorm.no
Ole Martin Retterholt Varamedlem FRP
Lea Maria Andvik Varamedlem FRP
Anders Strand Kylland Varamedlem FRP
Nils Mjåvatn Varamedlem FRP
Liv Marion Ruud Tallaksen Varamedlem FRP
Jan Fred Pedersen Varamedlem FRP
Odd Longum Varamedlem UAVH
Odd Viktor Jørgensen Varamedlem UAVH
Toril Mølbach Varamedlem PP
Jon Kolbjørn Lindset Varamedlem PP
  • Publisert 27. april 2011
  • Sist endret 10. august 2012

Kontaktinformasjon:

Sentralbord: 37 01 73 00
Faks: 37 01 73 03
E-post: postmottak@austagderfk.no

Org.nr. 943039046

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal

Postadresse:
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Webredaktør:

Eirik Mykland
Telefon: 37 01 73 44
E-post: webredaktor@austagderfk.no

For ansatte