slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

Publisert 26. august 2014

Ledig stilling som sekretær

Det er ledig stilling som sekretær i 100 % stilling fra 1.1.2015 ved Dahlske videregående skole.

Publisert 26. august 2014

Flott sykkeltur til Einerfjellet!

Flott sykkeltur med breddeidrett til Einerfjellet.

Publisert 20. august 2014

Elevturer

Dahlske har i flere år innvilget søknader fra ulike elevgrupper om turer både utenlands og innenlands, og vi arbeider mye med å få et godt faglig innhold på alle våre turer.

Publisert 5. august 2014

Tobakksfri skole

I løpet av sommeren har det kommet en ny tobakkskadelov som har innskjerpet forbudet mot bruk av tobakk i den videregående skolen.

Publisert 5. august 2014

Skolestart august 2014

Tiden er inne for å ta fatt på et nytt skoleår, og alle aktuelle tidspunkter ligger inne på fylkeskommunens innbyggerportal.

Publisert 5. august 2014

Byggfaglærer fagskolen (andre gangs utlysning)

Sørlandets fagskole, Dahlske, Grimstad, har ledig stilling som faglærer på linje for byggteknikk.

Publisert 1. august 2014

Informasjon fra Lånekassen 2014

Husk å søke om utstyrsstipend!

Publisert 1. august 2014

Voksenopplæring skoleåret 2014 - 2015

Voksenopplæringen ved Dahlske videregående skole starter:Telefon: 37 40 27 00 
Telefaks: 37 40 27 05 
E-post: dahlske@dahlske.vgs.no

Om informasjonskapsler

Adresse:
Lillesandsveien 39,
4877 Grimstad

Webredaktør:

Eirik Berntsen
Telefon: 37 40 27 12
E-post: Eirik.Berntsen@dahlske.vgs.no