slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

Publisert 29. august 2014

Undervisning i streikeperioden

Utdanningsforbundet tar ut nye lærere i streik. Vi oppfordrer alle elever til jevnlig undersøke i Fronter hvilke klasser som blir berørt av streiken.

Publisert 19. august 2014

Brukeropplæring i biblioteket for Vg1 og Påbygg

Hver høst etter skolestart holdes det opplæring i bruk av biblioteket for Vg1- og påbygg-klassene. Under finner du informasjon om hvor og når din klasse skal møte. Velkommen!

Publisert 15. august 2014

Elevinformasjon

Arendal videregående skole er ikke berørt av Utdanningsforbundets opptrapping av streiken. Undervisningen går som planlagt for all klasser med de lærerne som ikke er i streik. Vi minner om at det er ...

Publisert 14. august 2014

Info til elever angående skoledagen fredag 15 august.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan skoledagen fredag 15. august er satt opp for de ulike trinnene.

Publisert 14. august 2014

Skolepolitisk debatt i Aulaen for Vg3- og påbygg klassene

Fredag 15 august kl.12:00 holdes skolepolitisk debatt i skolens Aula for alle Vg3- og 3PBY elever.

Publisert 13. august 2014

Informasjon til skolens elever

I løpet av de to første skoleukene vil alle få utlevert skolebøker og elev PCér. Elevene skal også fotograferes. Utleveringsplan for skolebøker og elev PCér, samt plan for portrettfotografering ...

Publisert 7. august 2014

Konsekvenser av streiken ved Arendal videregående skole og Sam Eyde videregående skole

Elevene ved disse skolene, og de lærere som ikke er i streik, skal møte som planlagt ved skoleårets begynnelse. Skolene vil ta i mot elevene, og man tar sikte på å gjennomføre den undervisningen man ...

Publisert 5. august 2014

Velkommen til skolestart!

Gamle og nye elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2014-2015. Første skoledag er torsdag 14. august.Telefon: 37 00 02 00 
Telefaks, avd. Barbu: 37 00 02 71 
Telefaks, avd. Tyholmen: 37 00 02 01 
E-post: postmottak@arendal.vgs.no

Om informasjonskapsler

Besøksadresse Tyholmen:
Kirkebakken 8
4836 Arendal

Besøksadresse Barbu:
Mølleheia 12
4841 Arendal

Webredaktør:

Rikard Hansen
Telefon: 37 00 02 06 / 37 00 02 77
E-post: rikard.hansen@arendal.vgs.no