Aktuelt
  • Yrkesfagelever fra Vg2 på historisk Oslobesøk i forbindelse med FYR-prosjektet Arendal videregående skole er aktivt med i FYR-prosjektet som er initiert av UDIR for å hindre frafall i videregående opplæring. 11.05.2016
  • Cambridge 2016 Søndag 24. april ankom 26 elever og to lærere fra tre internasjonal engelsk-klassene den hyggelige universitetsbyen Cambridge, England. Foran oss lå noen spennende dager med undervisning og kulturelle opplevelser som ble satt stor pris på. 11.05.2016
  • FUG - Bedre samarbeid mellom hjem og skole FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen er et nasjonalt rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. 11.05.2016
  • Eksamenskurs i matematikk og engelsk Eksamenskurs i matematikk og engelsk for deg som har meldt deg opp som privatist eller skal ta ny eksamen i fagene. Påmeldingsfrist er 29. april. 29.04.2016
  • Sentralisering av postmottak Fra 1. mai vil postmottaket sentraliseres.  Det innebærer at alle virksomheter vil ha samme postadresse. 28.04.2016
  • Nytt fra Lånekassen for elever og foreldre Nytt om signering av avtale om støtte for elever under 18 år. Fra neste undervisningsår (2016-2017) kan foreldre til elever under 18 år få vedtaket om støtte elektronisk og signere digitalt på vegne av barnet. 22.04.2016
IKT-hjelp (for elever og ansatte)

For alle elever og ansatte  
Send e-post

Outlook Web access


Outlook Web Access

(for ansatte)