Hilsen fra Rektor

Kjære elever !


Velkommen til Risør videregående skole. Jeg håper dere vil trives ved skolen. Det er i de årene som kommer dere vil legge grunnlaget for senere yrkesvalg eller videre studier. Dere vil møte økende krav til kompetanse fra samfunnet.  Det er derfor viktig at dere får med dere de basiskunnskapene skolen formidler. Det er samtidig viktig at dere orienterer dere om videre skolemuligheter, lærlingplasser og situasjonen på arbeidsmarkedet. Dere lever i et samfunn med raske endringer. Mange må regne med å skifte yrke i løpet av sin levetid. Det er derfor viktig at dere utvikler evnen til å lære. I tillegg til kunnskaper, ferdigheter og holdninger legger skolen vekt på å utvikle evne til å samarbeide og evne til kreativitet.

For grunnkurselever kan overgangen fra ungdomsskole til videregående skole være vanskelig for enkelte. Som elever får dere her større frihet, men dere blir også møtt med forventninger når det gjelder å ta ansvar for egen læring, for egen arbeidsinnsats og for orden og atferd. All erfaring viser at det er egeninnsatsen som er avgjørende for resultatet ved skolen.  Gode resultater kommer etter jevn innsats over lengre tid. Skolen har et eget program – skolestartpakke – for å sikre en god oppstart på skoleåret for den enkelte elev.
Informasjonen på disse sidene er for elever og foresatte. Jeg håper på et positivt samarbeid i kommende skoleår og ønsker dere vel møtt til skolen.                  


Ove Konrad Gravningsmyr
rektor

 


  • Publisert 11. juni 2009
  • Sist endret 2. november 2009

Rektor

Ansatte ved Risør vgs


Telefon: 37 14 42 20 
Telefaks: 37 14 43 00 
E-post: risor@risor.vgs.no

Om informasjonskapsler

Besøksadresse:
Sirisvei 8,
4950 Risør

Postadresse:
PB 1025 Randvik,
4955 Risør

Webredaktør:

Andersen, Vibecke L.
Telefon: 37 14 42 31
E-post: vibecke.andersen@risor.vgs.no