13. mai 2011 offentliggjøres trekk til sentralgitt eksamen

1STA, alle Vg2 og alle Vg3 møter kl. 09.00 utenfor de blå inngangsdørene til B-blokka for å få greie på hvilke skriftlige fag som er trukket. Vg1 yrkesfag får melding om eventuelle eksamener i juni.

Bilde av elever

jf. Forskrift til opplæringsloven § 3-28: Eleven skal få vite kva fag han eller ho skal prøvast i, 48 timar før sjølve eksamen. Laurdagar, søndagar, høgtidsdagar og heilagdagar skal ikkje reknast med. Utdanningsdirektoratet fastset dato for melding om trekkfag.

Rettledning og reglement for eksaminander - skriftlig eksamen

 


  • Publisert 9. mai 2011
  • Sist endret 8. august 2011

Telefon: 37 14 42 20 
Telefaks: 37 14 43 00 
E-post: risor@risor.vgs.no

Om informasjonskapsler

Besøksadresse:
Sirisvei 8,
4950 Risør

Postadresse:
PB 1025 Randvik,
4955 Risør

Webredaktør:

Andersen, Vibecke L.
Telefon: 37 14 42 31
E-post: vibecke.andersen@risor.vgs.no